Громадська діяльність сучасних українських академічних релігієзнавців в останнє п’ятиріччя

Автор(и)

  • Оксана Василівна Горкуша ВР ІФ НАНУ

DOI:

https://doi.org/10.32420/2019.88.1328

Ключові слова:

українське академічне релігієзнавство, гуманітарні науки, суспільна дійсність, громадська діяльність, просвітництво, принцип наукової притомності, громадянська позиція

Анотація

Анотація. В статті аналізується те, яким чином академічні релігієзнавці поєднують фахову компетенцію та громадську діяльність. Академічне релігієзнавство є стратегічною галуззю гуманітарних наук, що практичними наслідками теоретичних здобутків сприяє налагодженню порозуміння в поліконфесійному та полісвітоглядному суспільному контексті. Українські академічні релігієзнавці водночас є науковцями теоретиками та громадянами сучасної України. Тому вони часто продовжують фахову науково-пізнавальну діяльність просвітницько-громадською.

З’ясовується, як, керуючись принципом наукової притомності й водночас громадянської причетності, сучасні українські академічні релігієзнавці впливають на суспільну дійсність засобом своєї громадської діяльності. Залишаючись науковцями-теоретиками, але водночас будучи активними громадянами, включеними в епіцентр дійсності сучасної України, українські академічні релігієзнавці прагнуть не лише міркувати та висловлюватись, але й діяти відповідально і перед науковою, і перед громадянською спільнотою з метою досягнення позитивних практичних наслідків своїх професійних здобутків. Запропоновано класифікувати громадську діяльність академічних релігієзнавців за критеріями а) колективності-індивідуальності – УАР та індивідуальна дія; б) цільової зорієнтованості – різні цільові групи та рівні від місцевого до міжнародного; в) сфери суспільного буття – просвіта та дія в різних напрямках; г) якісні характеристики: чи використання фахових знань у громадській діяльності чи фахова діяльність на користь громаді. Релігієзнавча фахова компетенція сприяє відповідальній громадській діяльності, створює умови для позитивного впливу на розвиток міжконфесійних відносин в поліконфесійній сучасній Україні, на формування розвиненої громадянської спільноти, у якій релігійні суб’єкти є дієвими й впливовими акторами, а не “заручниками процесів” чи “факторами для врахування”. Тож українські академічні релігієзнавці і своєю фаховою діяльністю у її предметній та просвітницькій зорієнтованості, і своєю громадською дією, опертою на фахову компетенцію, включені в сучасні суспільно-громадянські процеси, причетні до таких.

Посилання

"Russian World" Cyril is not for Ukraine. Collection of scientific articles. Edited by prof. A. Kolodnyi - K .: UAR, 2014. - 343 pp.

Activities of the Department of Religious Studies at the Institute of Philosophy of the National Academy of Science of Ukraine in 2006-2015 - K., 2016.

Buchma O. Worldview pluralism and religious freedom: social and legal dimensions in the face of challenges and threats to Ukrainian statehood // State in socio-political processes: challenges and threats. - K., 2017.

Filipovich L. The Future of Interfaith Dialogue: Overcoming Prejudice // Religious Freedom. Yearbook 17-18. - K., 2013.- P. 131-136.

Filippovich L. Maidan - a challenge of the epochs (about the Maidan religious, personal and social) // Ibid ..- P.148-155.

Horkusha O. Euromaydan as an indicator of the transformation of religious functionality or the Revolution of Dignity as a situation of confession before God, Ukraine and Man // Ibid. - P. 61-76.

Horkusha O. Harmonization of the propositional and proper value of freedom as a task of the national religion. // Religious freedom: at the crossroads of epochs, countries and cultures. Yearbook No. 19.- K., 2015-2016. - P.26-34.

Kolodnyi A. Civil religion - the manifestation of the overwhelming of society // Kolodny AM Historical philosophy of religion. Monograph. - K .: UAR, 2013. - p.18-191; Kolodny A. Civic religion as a work of overconfessional consciousness / Religion in the context of social consciousness. Collective monograph. Ed. prof. A. Kolodnoy - K., 2015. - 480 p. - P.79-101.

Kolodnyi A. Maidan as the centerpiece of Ukrainian civil religion / Religious studies in the diversity of his problems and the relevance of the solution. Collection of articles of honors, scientific works and expertise. Ed. prof. A. Kolodny // Ukrainian Religious Studies. - №74-75. - K., 2015. - p.222-244.

Kolodnyi A. Religious Network of Ukraine in its Problems and Prospects // Ukrainian Association of Religious Studies for twenty years. - P. 55-62. 18.

Kolodnyi Anatoliy.. Religious life of Ukraine in the faces of its leaders and researchers. K .: Interservice, 2017. - P.653-654.

Kulagina-Stadnychenko G. The axiological challenges of the individual religiosity of the Orthodox believer under the conditions of religious freedom and freedom of conscience // Religious freedom: religious life of Ukraine and the world under the conditions of freedom of religion and beliefs. - K., 2017.

Maidan and the Church. Chronicle of events and expert assessment. Per unit edit L. Filippovich, O. Horkusha, V. Titarenko. - K., 2014. - 656 pp.

Pavlenko P. "Source Codes" of Moscow Orthodoxy in the interchurch project "Uniform Local Orthodox Church" / / Orthodoxy in Ukraine: Collection of materials of the VI International Scientific Conference devoted to the 1000th anniversary of spiritual connections of Ukraine with Afon (1016 -2016) and the 25th anniversary of the Local Council of the Ukrainian Orthodox Church (November 1-3, 1991) .- K .: Kyiv Orthodox Theological Academy, 2016.

Philipovich L. Maydan and the Church // Ibid. - P. 46-49.

Philipovich L. Socio-political and spiritual development of Ukraine: scientific expertise and its legislative consolidation // The role of expert societies in the field of politics, environmental protection, culture and religious life in Ukraine and Belarus. -K., 2014.- P. 8 -18

Philipovich L. Ukraine awakened! // Maidan and the Church: a chronicle of events and an expert assessment. For zag.red. L. Filippovich and O. Gorkushi. - K .: Summit Book, 2014. - P. 24-28.

Practical Religious Studies. Collective monograph. Edited by Professors A. Kolodny and L. Filippovich. - K., 2012. - 315s.

Recent O. The Church-Religious Factor of EuroMaidan in the Assessments of Its Participants and Supporters // Ibid. - P. 168-185.

Recent O. The urgent challenges of the implementation of value-regulatory function in modern religious organizations of Ukraine in the conditions of religious and ideological freedom, article // Religious freedom. - 2017 - №20.

Sagan O. Formation of a new paradigm of state-church relations in the new realities of post-Maydan Ukraine // Ibid. - P. 192-197.

Sagan O. State-confessional relations in their practical expression in Ukraine // Ukrainian Association of Religious Studies twenty years. Zb Works / Ed. A. Kolodnyi - K., 2013. - P. 62-74.

Sagan O. The Moscow Patriarchate as a Catalyst for the Conflict of Identities in Orthodoxy in Ukraine (2014-2016) // Religious Freedom: At the Crossroads of Epochs, Countries and Cultures. - K .: UAR, 2016. - P. 130-134.

Shevchenko V. Maidan and UOC-MP - what next? // Ibid. - P. 186-192.

Shevchenko-Christianity-Ukraine. Collection of works edited by prof. A. Kolodny - Kyiv-UAR-2014.- 263p.

The Ukrainian Association of Religious Studies is twenty years old. Collection of works and information. -K., 2013. - 324s.

The Ukrainian Association of Religious Studies is twenty. Interview of Prof. A. Kolodnyi, President of the UAR / / Ukrainian Association of Religious Studies for twenty years. - P. 10-22.

Tytarenko V.V. Experience and Perspectives of Religious Organizations in Ukraine: Prism of Independence. // Ukrainian Religious Studies. - 2016- №80. - p.58-62.

Ukraine-Vatican: Christianity in the context of its inclusion in the diversity of spheres of social life. Science collection. Ed. L. Filippovich and P. Yarotsky .- K., 2015.- 386 pp.

Zdioruk S. Inter-Church Relations in Orthodoxy of Ukraine as an Explication of Ukrainian-Russian Ethnic-Political Collisions // Ukrainian Association of Religious Studies for twenty years. Collection of works and information. - K., 2013. - p.210-226.

Завантаження

Опубліковано

24.09.2019

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Громадська діяльність сучасних українських академічних релігієзнавців в останнє п’ятиріччя” (2019) Українське Релігієзнавство, (88), pp. 40–59. doi:10.32420/2019.88.1328.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають