Рік заснування: 1996

Проблематика: висвітлення питань історії та теорії релігієзнавства

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 2057 від 16.07.1996

Галузь науки: філософські, історичні, соціологічні науки

Періодичність: 4 рази на рік

Мова видання: українська

Засновник: Українська асоціація релігієзнавців

Головний редактор: Колодний Анатолій Миколайович, доктор філософських наук

Відповідальний секретар: Павленко Павло Юрійович, доктор філософських наук