Про журнал

Українське релігієзнавство - це релігієзнавчий журнал (бюлетень), що керується принципами відкритого доступу. Наша мета - висвітлення актуальних проблем релігієзнавства, зокрема філософії та історії релігії, особливостей релігійної свідомості та інституалізації релігійного досвіду, сучасних релігійних процесів і трендів, здобутків богословської та релігієзнавчої думки України та світу.

Наш головний пріоритет – спираючись на принципи історичності, понадконфесійності і світоглядного плюралізму, забезпечити академічність дослідження феномену релігії, її суті і структурних елементів, різноманіття її організаційних, інституалізаційних і функціональних форм, адекватних інтерпретацій подій релігійної історії і сучасного багатоконфесійного життя, прогнозування його змін.

Публікуючи статті з релігієзнавства, ми приділяємо увагу як теоретичним, так і практичним проблемам буття релігії в широкому контексті її функціонування, насамперед історії, філософії, соціології, феноменології, психології і  культурології релігії, проблемам богослов’я та ін. Журнал відкритий для наукових дискусій представників існуючих академічних і богословських релігієзнавчих шкіл з різних країн багатьма мовами, що заглиблюються у широке коло питань української і світової релігійної реальності. Вітаються обопільні переклади текстів з метою ефективного введення українського релігієзнавства у світовий науковий простір.

Свідоцтво про державну реєстрацію засобумасової інформації