Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, RTF.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з 1,5 міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Ми заохочуємо авторів реєструватися на сайті для користування службою сповіщень цього журналу. Для реєстрації використовуйте посилання Зареєструватися у верхньому меню домашньої сторінки сайту журналу. Ви зможете оперативно отримувати поштою сторінки змісту нових опублікованих випусків нашого видання та дозволите редакції відстежувати читацькі пріоритети та інтереси. Будь ласка, ознайомтеся з нашим Положенням про конфіденційність, у якому йдеться про те, що журнал гарантує нерозповсюдження імен та електронних адрес своїх читачів стороннім особам.
Ви хочете опублікувати свою роботу у цьому журналі? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці Про журнал та переглянути Керівництва для авторів. Для того, щоб мати можливість надсилати рукописи у наше видання, автори повинні зареєструватися на сайті журналу. Якщо Ви вже зареєстровані, просто увійдіть на сайт та пройдіть 5 кроків подання рукопису для публікації.
Ми заохочуємо наукові бібліотеки включати цей журнал до списків своїх електронних колекцій. Крім того, ця видавнича система має засоби інтеграції з бібліотечним програмним забезпеченням, вона дозволяє бібліотекам забезпечувати архівне збереження електронного змісту журналу та/або безпосередньо брати участь у видавничому процесі. Більш детально про ці можливості див. на сайті Open Journal Systems).

Редколегія приймає до розгляду тексти будь-якої релігієзнавчої тематики: статті (в т.ч. полемічні), переклади, архівні джерела, рецензії, огляди книг і наукової періодики, інформацію про події у царині історії, філософії, соціології, психології, феноменології релігії, історії релігієзнавчої та богословської думки світу та України;

Статті мають
а) містити безперечну наукову новизну;
б) враховувати провідні сучасні публікації з відповідної проблематики й історію її розгляду;
в) відповідати науковим пріоритетам журналу;
г) здебільшого спиратися на оригінальні тексти цитованих класичних джерел.

Фактом подання матеріалу в Українське релігієзнавство автор висловлює згоду з чинними в нашому журналі редакційною політикою, етичними принципами рецензування й редагування статей, політикою відкритого доступу, Положеннями про авторські права та про конфіденційність 
Рішення щодо можливості прийняття до друку здійснюється за результатами «подвійного сліпого» рецензування;
Матеріали подаються через сайт журналу 
Публікація в журналі є платною.

Технічні вимоги до тексту:
орієнтовний обсяг 20 тис. знаків; 
мови українська та англійська (переважно), іспанська, німецька, російська, французька;
формат DOC, DOCX, RTF; 
шрифт Times New Roman, 
кегль 14, 
інтервал між рядками 1,5;

Оформлення посилань:

 1. Статті мають відповідати стилю цитування APA (6-е видання);
 2. Зразок посилання в тексті: [Тейлор 2007: 17-18].
 3. Цитати повинні уникати подвійного перекладу (перекладу з перекладу), коли це можливо.
 4. в кінці статті міститься ненумерований алфавітний список цитованої літератури

Cтатті не розглядатимуться Редколегією, якщо до них не буде додано:
1) короткий опис їхньої наукової новизни;
2) анотацію (українською та англійською мовами, 400-500 слів);
3) переклад назви статті англійською мовою;
4) перелік ключових слів (укр., англ. мовами; ключові слова відокремлюються крапкою з комою);
5) список літератури англійською мовою.

Структура поданої статті має виглядати наступним чином:

Файл 1 з довільною назвою (про автора; автор; about; author) у якому буде міститися наступна інформація:

Блок 1:

 1. ПІП(б) українською мовою
 2. назва статті українською мовою
 3. анотація українською мовою
 4. ключові слова українською мовою

Блок 2:

 1. ПІП(б) англійською мовою
 2. назва статті англійською мовою
 3. анотація англійською мовою
 4. ключові слова англійською мовою

Блок 3:

 1. ненумерований алфавітний список використаних джерел українською мовою
 2. ненумерований алфавітний список використаних джерел англійською мовою

Блок 4:

 1. інформація про автора українською мовою
 2. інформація про автора англійською мовою

✔ прізвище, ім’я та по батькові (обов’язковим є також подання ORCID iD за зразком: https://orcid.org/0000-0002-0886-3965); науковий ступінь, учене звання (за наявності); місце основної роботи, посада, номер телефону, e-mail та адреса і сфера наукових інтересів (мовою статті).

Файл 2 з довільною назвою (стаття; основний текст; article; main text) у якому буде міститися наступна інформація:

Блок 1:

 1. назва статті українською мовою
 2. анотація українською мовою
 3. ключові слова українською мовою

Блок 2:

 1. назва статті англійською мовою
 2. анотація англійською мовою
 3. ключові слова англійською мовою

Блок 3:

Основний текст статті.

Блок 4:

 1. ненумерований алфавітний список використаних джерел українською мовою
 2. ненумерований алфавітний список використаних джерел англійською мовою

Положення про конфіденційність

Положення про конфіденційність
Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Положення про авторські права
Автори, які публікуються у цьому журналі, згодні з такими умовами:
· Автори зберігають авторське право і надають журналу право першої публікації.
· Автори можуть укладати окремі, додаткові договірні угоди з неексклюзивного поширення опублікованої журналом версії статті (наприклад, розмістити її в інститутському репозиторії або опублікувати її в книзі), з визнанням її первісної публікації в цьому журналі.
· Авторам дозволяється і рекомендується розміщувати їхню роботу в Інтернеті (наприклад, в інституційних сховищах або на їхньому сайті) до і під час процесу подачі, так як це може привести до продуктивних обмінів, а також скорішого і ширшого цитування опублікованих робіт (див. вплив відкритого доступу).

Положення про Умови Ліцензування
Усі матеріали розповсюджуються за ліцензією CC BY-NC-SA 4.0 (Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International)