Про журнал

Це науковий журнал "Релігійна Свобода", керований принципами відкритого доступу. Наша мета - актуалізувати права та свободи у сфері соціального життя релігії, висвітлити історію утвердження та доступних форм свободи совісті та переконань, моніторинг сучасного стану свободи релігії у міжнародному та українському контексті, узагальнити досвід академічного обґрунтування державно-церковних та толерантних міжконфесійних відносин, організувати ефективний міжрелігійний діалог, поширити ідеї міжконфесійного розуміння та взаємодії у суспільній свідомості через засоби масової інформації та освіту на основі ознайомлення читачі з відповідними вітчизняними та міжнародними правовими та релігійними документами.

Наш головний пріоритет - забезпечення об'єктивності та міждисциплінарності вивчення взаємодії релігії та суспільства, держави та Церкви (релігійних організацій), умов та форм толерантного спілкування різних релігійних та духовних традицій, виявлення порушень у релігійну сферу, зокрема, у відносинах між державою та релігійними організаціями, щоб захистити права віруючих та невіруючих.

Журнал відкритий для обговорення представниками різних дослідницьких шкіл з усіх країн багатьма мовами, які поглиблені у широкий спектр питань свободи совісті та віросповідання. Широкі переклади текстів, документів з питань свободи совісті вітаються з метою ефективного обміну теоретичними та практичними висновками дослідників та практиків у галузі соціально-релігійних відносин з усього світу.