Редакційний штат:

Людмила Филипович - головний редактор, докт.філос.н., проф., зав. відділу філософії та історії релігії Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, віце-президент ГО "УАР" (Київ, Україна)
Алла Арістова - заст.головного редактора, докт.філос.н., проф., ст.наук. співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, член Правління ГО "УАР" (Київ, Україна)
Олександр Саган - докт.філос.н., проф., провідний наук. співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, віце-президент ГО "УАР" (Київ, Україна)
Віта Титаренко - докт.філос.н., доцент, ст.наук. співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України, член Правління ГО "УАР" (Київ, Україна)
Олександр Заєць - голова Правління ГО "Інститут релігійної свободи" (Київ, Україна)
Дмитро Вовк - доктор філософії з права, професор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків, Україна)
Елізабет Кларк - доктор філософії з права, професор Юридичної школи Дж. Рубена Університету Брігама Янга, заступник директора Міжнародного центру з вивчення права і релігії (Прово, США)
Айлін Баркер - доктор філософії з соціології релігії, професор Лондонської школи економіки і політичних наук, голова інформаційної мережі, сфокусованої на релігійних рухах (ІНФОРМ) (Лондон, ВБ)
Мілда Алісаускене - доктор філософії з соціології релігії, професор університету Вітовта Великого, член Правління Міжнародної асоціації істориків релігії (Каунас, Литва)
Наталія Кутузова - доктор філософії з релігієзнавства, керівник Центру досліджень глобалізації, інтеграції та соціокультурного співробітництва Інституту філософії НАН Білорусі (Мінськ, Білорусь)