Політика Рецензування

Процес рецензування

Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.

Після рішення редакторів представлені рукописи спрямовуються як мінімум двом зовнішнім експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить подвійне сліпе рецензування: ні автори, ні рецензенти не знають один одного.

Рецензування існує для того, щоб журнали публікували високоякісні дослідження. Це йде на користь всього наукового співтовариства. Іноді вчені знаходять процес рецензування лякаючим, тому що це може привести до відмови в публікації їх рукопису. Але ж зміни, спрямовані на покращення Вашої статті, є частиною процесу публікації і приведуть до підвищення якості Вашого дослідження.

Рецензування є позитивним процесом!

Рецензенти є експертами, які вкладають свій час для поліпшення Вашої статті.

В процесі рецензування рукопис має стати:

 • Більш надійним. Рецензенти можуть вказати на недоліки у Вашій роботі, які вимагають більш докладного пояснення або додаткових досліджень.
 • Більш легким для сприйняття. Якщо якісь моменти у Вашій роботі є важкими для сприйняття читачами, рецензенти можуть попросити їх виправити.
 • Більш корисним. Рецензенти розглядають Ваше дослідження на предмет важливості в рамках своєї предметної області.

Інший аспект наявності політики рецензування у журналів: редакція хоче бути впевненою, що публікує тільки висококласні матеріали у своєму виданні. Якщо журнал буде публікувати не якісні роботи, його репутація і кількість читачів будуть знижуватися.

 

ПОШИРЕНІ ПРИЧИНИ ДЛЯ ВІДМОВИ

Ви можете отримати відмову в публікації статті, якщо:

 • Стаття погано або неправильно структурована;
 • Стаття недостатньо деталізована для читачів, щоб читачі повною мірою змогли зрозуміти аналіз, запропонований автором;
 • Стаття не має наукової новизни;
 • В статті не чітко виділено, яка частина висновків представляє новизну для науки, на відміну від того, що вже було відомо;
 • У статті недостатня кількість актуальних посилань на літературні джерела;
 • Стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підтримуються даними, аргументами або інформацією;
 • Стаття не забезпечує досить докладний опис методів і матеріалів, які б дозволили іншим ученим перевірити висновки;
 • У статті відсутні чіткі описи чи пояснення: гіпотез, що перевірялись, прикладів, що наводяться, статистичних даних або опитуванних вибірок;
 • У статті бідно описано методики опитувань чи збору інформації, допущені фактичні помилки або не приведені статистичні данні;
 • Стаття написана недосконалою мовою.

 

ПОВТОРНИЙ РОЗГЛЯД ВАШОЇ СТАТТІ ТА ВІДПОВІДЬ НА ЗАУВАЖЕННЯ РЕЦЕНЗЕНТА

При повторному перегляді Вашої статті та відповіді на зауваження рецензентів:

 • Зверніть увагу на всі зауваження, які надані редактором і рецензентами;
 • Опишіть всі зміни в Вашій статті у зворотному (супровідному) листі;
 • Виконайте всі додаткові дослідження, які рекомендують рецензенти (якщо Ви впевнені, що ці зміни не зроблять Вашу статтю краще, дайте докладне обґрунтування, чому Ви так вважаєте);
 • У зворотному листі опишіть окремо всі моменти, в яких Ви згодні з рецензентом і в яких не згодні;
 • Забезпечте ввічливе і наукове обґрунтування всіх моментів, з якими Ви не згодні;
 • Чітко зазначте всі зміни у Вашій статті, які Ви внесли (виділіть кольором);
 • Поверніть переглянутий рукопис і зворотній лист в строк, встановлений редактором.

Зверніть увагу, що в обох зауваженнях (з якими Ви і згодні, і не згодні) Ви повинні бути ввічливим і проявляти повагу до рецензентів.

Крім того в обох випадках Ви повинні внести необхідні зміни, які рекомендує рецензент.

Пам'ятайте, що рецензент є експертом у Вашій предметній області. Якщо пропозиції, які вносить рецензент, не вірні, то це, ймовірно, тому, що рецензент не вірно зрозумів Вашу роботу. Це значить, що Ваша робота написана важко для сприйняття, а значить і читач не зможе належним чином розібратися у Вашому дослідженні. Таким чином, Вам слід зробити текст Вашої статті більш чітким і зрозумілим для читача.

 

УВАГА! НІКОЛИ НЕ ВИСУВАЙТЕ ВИМОГ ТИПУ: «ДАЙТЕ МЕНІ ТЕЛЕФОН (E-MAIL, SKYPE) РЕЦЕНЗЕНТА - Я ЙОМУ ЗАРАЗ ВСЕ ПОЯСНЮ!»

 

ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ ВІДМОВУ

Важливо бути наполегливим при спробі опублікувати статтю. Якщо вчасно, коректно і науково відповідати на зауваження редактора та рецензентів, можна домогтися публікації поданої вами статті.

Краще не обирати інший журнал, доки не сталася одна з наступних подій:

 • редактор дав відповідь, що тематика Вашої роботи не відповідає тематиці журналу,
 • редактор дає відмову Вашому рукопису без права його повторного надання,
 • Вашому рукопису дали відмову навіть після того, як Ви відповіли на всі виправлення і коментарі рецензента,
 • Ви отримали відмову від двох рецензентів,
 • процес розгляду рукопису займає набагато більше часу, ніж належить для цього журналу і редактори не можуть прискорити процес. В такому випадку дуже важливо повідомити редакцію про те, що Ви забираєте з редакції рукопис, перш ніж подавати його в інший журнал.

Публікація є складним процесом, тому Ви повинні бути готовим працювати над своєю статтею, відповідаючи на коментарі як редакторів, так і рецензентів, і вносити необхідні виправлення в Вашу роботу. Однак не будьте занадто наполегливі, Вам необхідно відповідати тільки на ті зауваження та листи, які Вам висилають.