Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича

Автор(и)

  • Анатолій Колодний Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України https://orcid.org/0000-0001-8717-9936

DOI:

https://doi.org/10.32420/2019.89.1410

Ключові слова:

давньослов’янська духовність, язичництво, християнські цінності, Біблія, аскеза, святість

Анотація

Проблеми сутності релігії, місця її і церкви в історії духовного й культурного життя українського народу не були в полі безпосередніх наукових зацікавлень відомого українського філософа, багаторічного директора Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, академіка М. Поповича. Він до них звертався лише при осягненні історії культури в Україні, дечим при аналізі ХХ століття як кровавого періоду світової історії, дечим при з’ясуванні проблем буття людини. При цьому науковець розглядає релігію як складову культури, а вона є комплексом матеріальних, духовних, інтелектуальних та емоційних рис суспільства, включає основні правила людського буття, системи цінностей, традицій і вірувань.

В статті йдеться про релігійний чинник в житті давніх слов’ян, про роль Біблії в становленні релігійної свідомості давніх українців, про природу й еволюцію християнського віровчення. Автор аналізує розмірковування М.Поповича щодо сприйняття народною свідомістю християнства з його віровченням і обрядовістю, щодо пошуку християнином рівноваги між еросом і танатосом, про аскезу, святість тощо.

Посилання

Popovych, MV (2011). To be human. Kyiv: Kyiv-Mohyla Academy Publishing House

Popovych, MV (1985). Worldview of ancient Slavs. Kiyev: Naukova Dumka

Popovych MV (1998). Essay on the History of Culture of Ukraine. Kyiv: ArtEk

Завантаження

Опубліковано

10.12.2019

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича” (2019) Українське Релігієзнавство, (89), pp. 44–61. doi:10.32420/2019.89.1410.