Релігія і релігійність в системі цінностей і життєвих пріоритетів українців

  • Надія Пивоварова
Ключові слова: релігія, релігійність, цінності, пріоритети, ціннісні орієнтації

Анотація

Стаття присвячена аналізу певних аспектів ціннісного світу сучасних українців, зокрема місці релігії і релігійності в системі їх цінностей і життєвих пріоритетів. В ній охарактеризовано взаємозв’язк між вірувальною самодентифікацією респондетів та деякими їх ціннісносвітоглядними позиціями.Робиться висновок, що базовою першочерговою цінністю у сучасному українському суспільстві, незалежно від вірувальної ідентифікації людей, є сім’я. Наявність віри у людини (згідно самовизначення себе як віруючого) є певним внутрішнім морально-етичним кодексом. Згідно з емпіричними показниками люди, які вважають себе віруючими, серйозніше і відповідальніше ставляться до цінності інституту сім’ї та сталих, упорядкованих статевих стосунків. Особи з певними релігійними переконаннями, упередженіше і категоричніше, ніж невіруючі, сприймають такі соціальні проблеми, як хабарництво при використанні службового становища, проституція, гомосексуалізм, наркоманія, демонструють більшу вимогливість до цінності життя, до власної поведінки

Опубліковано
2015-09-08