Тип видання: Бюлетень
Засновники: Українська асоціація релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України 
Проблематика: Висвітлення питань історії та теорії релігієзнавства.