Толерантність міжконфесійних відносин: стан, проблеми і перспективи

Автор(и)

  • Валерій Климов

DOI:

https://doi.org/10.32420/rs.2013.17-18.997

Анотація

Проблеми міжрелігійних відносин на всіх рівнях – від міжцерковного до особистісного – супроводжували релігійні спільноти впродовж усієї історії їхнього існування, набуваючи з різних причин гостроти і невідкладності розв’язання в одні періоди, і, входячи в русло спокійного, буденного й ділового співіснування, – в інші. На одних відтинках історії антагонізм відносин між релігіями та їх представниками не раз ставав причиною насильницького переведення на свою віру інших народів, релігійних війн тривалістю в кілька десятиліть, масштабних виявів фанатизму, хрестових походів, гонінь на іудеїв, релігійного тероризму та ін.; на інших історичних відрізках (якими б короткими вони не були) толерантні відносини між носіям різних віросповідань у поліконфесійних суспільствах створювали умови для узгодженого вирішення загальнодержавних проблем, сприяли політичному порозумінню, взаємозбагачуючому співіснуванню етновіросповідних спільнот, забезпеченню стабільності суспільств і держав

Опубліковано

2013-12-24