Міжконфесійні відносини в Україні: стан і шляхи толерантизації

  • Анатолій Миколайович Колодний

Анотація

В радянські роки законодавство СРСР декларувало свободу релігії, але не свободу віросповідань. Останню в Україні згарантував лише Закон 1991 року про свободу совісті і релігійні організації.

Опубліковано
2013-12-24