Універсалія "свобода" у світлі соціального вчення католицької Церкви

  • Cергій Присухін

Анотація

Класичне тлумачення феномену свободи є досягненням західноєвропейської культури, яка визнавала свободу як одну з своїх найвищих цінностей. Серед сучасних філософів усталеним є розуміння свободи як універсалії культури суб’єктивного ряду, що віддзеркалює можливості діяльності і вчинків особи за умов відсутності зовнішнього тиску. В такому контексті її змістовні характеристики розкриваються різними авторами суперечливо, що приводить до гострих дискусій і непорозумінь.

Опубліковано
2013-12-24