Теорія і практика реалізацї права на свободу віросповідань: всеукраїнський та регіональний контексти

  • Людмила Олександрівна Филипович

Анотація

Право на свободу віросповідання закріплено в Конституції України та Законі України про свободу совісті та релігійні організації. Стаття 35 Конституції України зазначає, що це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи колективно релігійні обряди, вести релігійну діяльність.

Опубліковано
2013-12-24