Word of the editor

Keywords: religious freedom

Abstract

The Word contains a summary of the issue Religious Freedom 22-23 for 2019.

Author Biography

Liudmyla O. Fylypovych, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила іст. ф-т Омськ. ун-ту (Росія) (1979), асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР (1988). Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000). У Київ. ун-ті: 1988-2004 старш. викладач, з 1992 доц., 2002–04 професор. кафедри релігієзнавства. Викладала курси «Релігієзнавство», «Географія релігій», «Конфесійно-практичне релігієзнавство», «Нові релігійні течії», «Історія християнства». Наук. інтереси: історія реліг. і релігієзнав. думки України, історія та етнологія релігії, нові реліг. течії, релігія і релігійність в сучасн. світі, реліг. свобода, держ.-церк. відносини, релігієзнав. освіта, релігія і масмедіа. Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи НРТ. Автор бл. 300 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

References

Religious Freedom (2019). #22-23
Published
2019-12-10
Section
Editorial