Permissible restrictions on freedom of religion and belief

Authors

 • Manfred Nowak Оslo Coalition
 • Tania Vospernik Oslo Coalition
 • Liudmyla O. Fylypovych Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ https://orcid.org/0000-0002-0886-3965

DOI:

https://doi.org/10.32420/rs.2019.22-23.1779

Keywords:

freedom of conscience and religion, restriction of rights, public safety, public order, public health, Proselytism, Blasphemy

Abstract

In the article presented M. Novak and T. Vaspernik highlight five possibilities of legislative restriction of rights in the sphere of freedom of conscience and religion. The authors, based on an analysis of the judgments of the European Court of Justice, examine in detail the grounds on which religious rights may be restricted.

 1. Restrictions on public safety.
 2. Restrictions on public order.
 3. Restrictions on public health.
 4. Restrictions on Moral Protection.
 5. Restrictions imposed to protect fundamental rights and freedoms

other persons.

 1. Proselytism
 2. Blasphemy
 3. Other rights and freedoms of others

Author Biography

Liudmyla O. Fylypovych, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

історик за освітою (1979), закінчила аспірантуру (1988) і докторантуру (1999) Ін-ту філософії НАН України. Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000). В  Ін-ті філософії з 1983 - від аспіранта до зав. відділу філософії та історії релігії.  Викладала в НаУКМАУ, КНУ, ЧНУ, ПрНУ, інших навчальних закладах. В Київ. ун-ті: 1988-2004 старш. викладач, з 1992 доц., 2002–04 професор. кафедри релігієзнавства. Читала курси «Релігієзнавство», «Географія релігій», «Конфесійно-практичне релігієзнавство», «Нові релігійні течії», «Історія християнства». Наук. інтереси: історія реліг. і релігієзнав. думки України, історія та етнологія релігії, нові реліг. течії, релігія і релігійність в сучасн. світі, реліг. свобода, держ.-церк. відносини, міжрелігійни діалог, реліг. і релігієзнав. освіта, релігія і масмедіа. Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників НРТ. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи. Автор бл. 400 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

References

Facilitating Freedom of Religion and Belief: A Deskbook (2004). Ed. Tore Lindholm, Cole Durham.

Freedom of religion and belief: basic principles (philosophy, legislation, protection of freedom of conscience) (2010). Moscow

Published

2019-12-10

Issue

Section

Articles