Сімейні цінності у віровченні та практиці синтетичних неорелігій

  • Ярослав Володимирович Ювсечко Хмельницький національний університет http://orcid.org/0000-0003-4831-8096
Ключові слова: синтетичні неорелігії, сім’я, Віра Багаї, Церква Об’єднання, Церква Саєнтології

Анотація

У статті проаналізовано віровчення та аспекти практичної діяльності синтетичних неорелігій з питань сім’ї, шлюбу, подружнього життя, виховання дітей, ставлення до батьків тощо. Зокрема, розглянуто позицію щодо зазначених питань Віри Багаї, Церкви Об’єднання та Церкви Саєнтології.

Особливість даного дослідження – у комплексному аналізі віровчення та практики вказаних неорелігійних течій та віднайдені спільних аспектів у їхніх поглядах на сімейні цінності як між собою, так і з традиційними релігіями, що покликано, з одного боку, підкреслити їхній синкретизм, а з іншого, спростувати наявні застереження у суспільстві щодо деструктивного впливу віровчення неорелігій на усталені сімейні цінності.

У структурі вчення Церкви Об’єднання питання родини, шлюбних відносин, святості й чистоти подружніх зв’язків, неприпустимості дошлюбних і позашлюбних відносин займають одне із центральних місць. У вченні Віри Багаї надважливого значення надається інституту сім’ї – підкреслюється святість шлюбу, рівність чоловіків і жінок у їхніх правах, привілеях, вихованні та суспільному становищі. Багаї визнають принцип рівних прав, можливостей і привілеїв чоловіків та жінок, припис одношлюбності й подружньої вірності. У вченні Церкви Саєнтології сім’я розглядається як важлива цеглина суспільства: біологічна модель сімейних відносин і розвиток організму є тим, що забезпечує продовження існування людства. Шлюб – це основа сім'ї. У суспільстві сім'я є найбільш тісним союзом, який сам забезпечує продовження власного існування і свій власний захист. Сім'я необхідна суспільству з економічної і з різних інших точок зору в тому самому вигляді, в якому вона існує в даний час. На думку саєнтологів, вся культура загине, якщо її основа – сім'я – припинить своє існування. Таким чином, на їхнє переконання, не викликає сумнівів, що той, хто руйнує шлюбний союз, руйнує і цивілізацію.

Слід підкреслити, що, не зважаючи на претендування вказаних релігійних організацій на виключність та авторитет власних віросповідних джерел, їхні позиції щодо сімейних цінностей є багато у чому схожими між собою, а також часто перегукуються із засадами християнства та інших світових релігій.

Автор звертає увагу й на проблему необізнаності широкої громадськості із основами догматики Віри Багаї, Церкви Об’єднання та Церкви Саєнтології та, як наслідок, острах у суспільстві щодо поширення віровчення синтетичних неорелігій, попри те, що, як свідчить дане дослідження, їхні позиції щодо сімейних цінностей не суперечать загальноприйнятим нормам суспільної моралі і переважно є співзвучними з ними.

Посилання

Taherzadeh, A. (1996). The Revelation of Baha’u’llah, v. 1. Oxford, UK.
The Will and Testament of ‘Abdu’l-Bahá. (2018). https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/abdul-baha/will-testament-abdul-baha/1#442633768
Абдул-Баха. (1996). Скрижали Божественного Предначертания. / Пер. с англ. СПб: Единение.
Божественный Принцип. (1997). Б.м.: Ассоциация Святого Духа за объединение Мирового Христианства.
Мун, С. М. (б.г.). Учебник Мира во всем мире. Б.м.
Хаббард, Р. (1999). Введение в Саентологическую Этику. Б.м.: New Era.
Хаббард, Р. (1996). Супружество. Москва: Нью Эра.
Эффенди, Ш. (1997). Настал день обетованный. / Пер. с англ. СПб: Единение.
Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Ювсечко, Я. В. (2019). Сімейні цінності у віровченні та практиці синтетичних неорелігій. Релігійна Свобода, (21), 130-143. https://doi.org/10.32420/rs.2018.21.1269