Досвід протестантських церков України в подоланні родинних криз

  • Ольга Анатоліївна Спис Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: протестантські церкви України, сімейне служіння, родинні кризи, традиційні християнські цінності, подружні стосунки

Анотація

Інститут сім’ї в Україні переживає складні часи. За даними Євростату в українському суспільстві найвищий показник розлучень у Європі – 61%, розпадається більш як половина пар. Крім цього, останнім часом державна політика в Україні є досить нестабільна у питанні збереження традиційного інституту сім’ї, побудованого на християнських цінностях. Це стало серйозною причиною для активізації питання сімейного служіння в Церкві. У статті досліджено, що у протестантському сегменті християнства України вагоме місце відводиться сімейному служінні, яке є масштабним та різновекторним. Визначено, що у зазначеному служінні українських протестантів  вирізняється два потужних напрями – 1) служіння, які спрямовані на попередження криз у сім’ї та родині; 2) служіння, які передбачають безпосередню роботу з проблемами у подружніх, сімейних та родинних стосунках в цілому.

У статті проаналізовано, що масштабність сімейного служіння полягає: 1) у організації чи співорганізації протестантами сімейних форумів, конференцій на рівні держави, областей, міст. Метою таких заходів є об’єднання зусилля держслужбовців, науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики. 2) Українські протестанти є ініціаторами багатьох громадських рухів, альянсів, місій, які працюють над побудовою здорового громадянського суспільства на базі християнських сімейних цінностей.

Виявлено, що служіння протестантів України у царині сім’ї відзначається різновекторністю – це проведення для чоловіків, жінок, молоді тренінгів, семінарів, конференцій; служіння обездоленим дітям та дітям-сиротам через усиновлення та створення будинків сімейного типу; функціонування християнських таборів відпочинку; реабілітаційних центрів; служіння через медіа. Крім публічних служінь, українські протестанти в особі пасторів, учителів, сімейних консультантів вагоме значення приділяють індивідуальному служінню, яке проявляється у консультаціях та молитвах. За роки релігійної свободи в українській протестантській спільноті з’явилася когорта професійних психологів, педагогів, медиків, які, як консультанти та душпастори допомагають на особистісному рівні долати родинні, сімейні та подружні конфлікти.

Як висновок, у статті з’ясовано, що протестантська Церква в Україні через різні методи і форми публічного служіння, а також душпасторства напрацювала серйозний досвід  у попередженні та вирішенні родинних криз.

Цей досвід полягає у: зміцненні сім’ї в її традиційній моделі; популяризації християнських сімейних цінностей; підтримці знедолених, унаслідок сімейних криз, жінок і чоловіків; опіці над сиротами й дітьми з деструктивних родин; усиновленні сиріт; створенні дитячих будинків сімейного типу.

Опубліковано
2018-12-21