Досвід протестантських церков України в подоланні родинних криз

  • Ольга Анатоліївна Спис Державний університет інфраструктури та технологій
Ключові слова: протестантські церкви України, сімейне служіння, родинні кризи, традиційні християнські цінності, подружні стосунки

Анотація

Інститут сім’ї в Україні переживає складні часи. За даними Євростату в українському суспільстві найвищий показник розлучень у Європі – 61%, розпадається більш як половина пар. Крім цього, останнім часом державна політика в Україні є досить нестабільна у питанні збереження традиційного інституту сім’ї, побудованого на християнських цінностях. Це стало серйозною причиною для активізації питання сімейного служіння в Церкві. У статті досліджено, що у протестантському сегменті християнства України вагоме місце відводиться сімейному служінні, яке є масштабним та різновекторним. Визначено, що у зазначеному служінні українських протестантів  вирізняється два потужних напрями – 1) служіння, які спрямовані на попередження криз у сім’ї та родині; 2) служіння, які передбачають безпосередню роботу з проблемами у подружніх, сімейних та родинних стосунках в цілому.

У статті проаналізовано, що масштабність сімейного служіння полягає: 1) у організації чи співорганізації протестантами сімейних форумів, конференцій на рівні держави, областей, міст. Метою таких заходів є об’єднання зусилля держслужбовців, науковців, освітян, соціальних працівників, психологів, журналістів, просімейних активістів та волонтерів задля утвердження інституту сім’ї, популяризації сімейних цінностей, пошуку ідей та пропозицій для формування національної сімейної політики. 2) Українські протестанти є ініціаторами багатьох громадських рухів, альянсів, місій, які працюють над побудовою здорового громадянського суспільства на базі християнських сімейних цінностей.

Виявлено, що служіння протестантів України у царині сім’ї відзначається різновекторністю – це проведення для чоловіків, жінок, молоді тренінгів, семінарів, конференцій; служіння обездоленим дітям та дітям-сиротам через усиновлення та створення будинків сімейного типу; функціонування християнських таборів відпочинку; реабілітаційних центрів; служіння через медіа. Крім публічних служінь, українські протестанти в особі пасторів, учителів, сімейних консультантів вагоме значення приділяють індивідуальному служінню, яке проявляється у консультаціях та молитвах. За роки релігійної свободи в українській протестантській спільноті з’явилася когорта професійних психологів, педагогів, медиків, які, як консультанти та душпастори допомагають на особистісному рівні долати родинні, сімейні та подружні конфлікти.

Як висновок, у статті з’ясовано, що протестантська Церква в Україні через різні методи і форми публічного служіння, а також душпасторства напрацювала серйозний досвід  у попередженні та вирішенні родинних криз.

Цей досвід полягає у: зміцненні сім’ї в її традиційній моделі; популяризації християнських сімейних цінностей; підтримці знедолених, унаслідок сімейних криз, жінок і чоловіків; опіці над сиротами й дітьми з деструктивних родин; усиновленні сиріт; створенні дитячих будинків сімейного типу.

Посилання

Альянс «Україна без сиріт». Отримано 10 грудня 2018 року з https:// ukrainabezsyrit.org/alyans
Баптисти України провели стратегічну конференцію «Служіння церкви в суспільстві». Отримано 9 грудня 2018 року з https://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/27728-baptisti-ukrayiyini-proveli-strategichnu-konferenciyu-sluzhinnya-cerkvi-v-suspilstvi.html
В Україні побільшає відповідальних татусів. Отримано 8 грудня 2018 року з https://www.dom-mira.org/cerkov-v-germanii-raznoobrazie-kul/
Виноградов, В. (2017 р., 12 вересня). Сім’я як духовна фортеця. Отримано 10 грудня 2018 року з https://poklik.org/simya-yak-duhovna-fortetsya/
Виступ М. Паночка у Верховній Раді. (2017 р., 11 березня). Отримано 9 вересня 2018 року з https://www.youtube.com/watch?v=S0v0eMcF68w
Експертне опитування до Дня подяки 2018. (2018 р., 23 вересня). Отримано 10 вересня 2018 року з https://tv.hope.ua/uk/news/poll2018
Виноградов, В. (2017 р., 23 серпня). Соціальне служіння євангельських християн. Отримано 10 грудня 2018 року з https://poklik.org/sotsialne-sluzhinnya-yevangelskyh-hrystyyan/
Про форум. (2016). Отримано 11 грудня 2018 року з http://www.forumeast.eu/ua/o-forume
Лірник, О. В. (2016). Аналіз та осмислення соціального служіння п’ятидесятників, баптистів та адвентистів у сучасній Україні. Гілея: науковий вісник, 113. 109-116.
Телеканал Надія. Отримано 10 грудня 2018 року з https://tv.hope.ua/uk/shows
Україна - на першому місці в Європі за кількістю розлучень. Отримано 10 вересня з https://expres.online/archive/main/2015/08/23/148726-ukrayina-pershomu-misci-yevropi-kilkistyu-rozluchen (2015 р., 23 серпня)
Филипчук, С. (2017). Телебачення протестантських конфесій сучасної України: функціональна, жанрова, змістова специфіка контенту. Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних трансформацій (до 500-ліття Реформації): Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль), 27-28 квітня 2017 року). Тернопіль-Київ : ФОП Осадца Ю. В., 151-154.
Шлюб у небезпеці. (2018 р., 9 вересня). Отримано 8 грудня 2018 року з https://westadvent.org.ua/2018/09/09/shlyub_simya_u_nebezpetsi/
Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Спис, О. А. (2019). Досвід протестантських церков України в подоланні родинних криз. Релігійна Свобода, (21), 94-109. https://doi.org/10.32420/rs.2018.21.1259