Релігійна соціалізація у віртуальному просторі

  • Ольга Добродум Kyiv National University of Culture and Arts
Ключові слова: Релігійна соціалізація, релігійність, богослов’я, віртуальний простір, кіберпедагогіка, кібербулінг

Анотація

У статті йдеться про необхідність релігійного виховання людини за допомогою соціалізуючого середовища кіберпростору, про релігійне виховання в контексті кіберсоціалізації як багатоаспектного процесу розвитку духовності, який регулює поведінку людини в кіберпросторі згідно з  інтеріоризованими нею морально-етичними основами життєдіяльності, віроповчальними принципами певної конфесії. Обґрунтовується роль релігійних ресурсів Всесвітньої мережі Інтернет в релігійній діяльності. Необхідно прийняти кіберпростір Інтернет-середовища як відносно не залежної від людини віртуальної реальності, що динамічно розвивається в сучасній дійсності, в рамках якої вона організовує власну кібержиттєдіяльність та кіберсоціалізується.

Сучасні електронні технології значно трансформують процес релігійної соціалізації, внаслідок чого традиційні агенти відходять на другий план, адже Інтернет зараз став повноцінним інститутом релігійної соціалізації людини. На сьогодні багато завдань релігійного розвитку людини здійснюються не тільки традиційними методами, але і в контексті віртуального простору за рахунок залучення людей до інноваційних технологій. Кіберпростір сприяє трансформації форм вираження людської релігійності. На сьогодні багато завдань релігійного розвитку людини здійснюються не тільки традиційними методами, але і в контексті віртуального простору за рахунок долучення людей до інноваційних технологій. Розвиток технологій також торкається світових і нових релігії: WWW в XXI ст. стала для них новим засобом поширення релігійної культури серед його користувачів. Одним із трендів сучасної масової культури є орієнтація суспільства на цифрові розваги та спілкування в різних соціальних мережах - цей факт дозволяє сучасним дослідникам розглядати Глобальне павутиння як новий соціальний інститут.

Можна стверджувати необхідність розробки інноваційної галузі психолого-педагогічної думки - кіберпедагогіки, яка науково обґрунтує цілеспрямовану і систематичну діяльність з кіберосвіти сучасної людини в процесі її кіберсоціалізації засобами комп'ютерних та інформаційно-комунікаційних технологій, що дозволяє сучасному homo sapiens'у, який став homo cyberus'ом, навчитися використовувати соціалізуючі та виховні можливості комп'ютерних та Інтернет-ресурсів. Розкриваються питання необхідності, багатозадачності і можливостей релігійного виховання людини в контексті кіберсоціалізаціі. Релігійне виховання в контексті кіберсоціалізаціє має кіберонтологічний характер і тісно пов'язане з засвоюваними і позиціонованими особистістю в кіберпросторі ідеями про цінність людського життя, честі і гідності, душевної мудрості, пошуку сенсу життєдіяльності.

Як досить серйозні дослідники оцінюють ризики мережевого буллінгу - регулярного, тривалого і групового цькування жертви - наприклад, коли проти школяра створюють сайт або групу в соцмережі, влаштовують образливі голосування, крадуть з його особистої сторінки інформацію і викладають її в непристойному вигляді, висміюють публічно. Найбільша проблема при боротьбі з кібербулінгом - відсутність правової кваліфікації кіберпринижень і незрозумілість правових наслідків для агресора. Доцільна розробка міжнародного механізму боротьби з кібербулінгом, включаючи втручання Інтерполу, створення системи реабілітації жертв кібербулінгу на базі консультативних центрів у різних регіонах країни, розробка законодавчих механізмів, які дозволили б чітко класифікувати агресивний контент та швидко видаляти його.

 

Опубліковано
2018-12-21