Свобода особистості та турбота про суспільство в дискурсі сімейних цінностей

  • Тетяна Василівна Саннікова Одеська Академія неперервної освіти Одеської обласної ради http://orcid.org/0000-0002-1203-5003
Ключові слова: Сімейні цінності, демографічна криза, трансформація сім’ї, свобода особистості, турбота

Анотація

У статті проаналізовано зсуви, які відбуваються у сучасному українському суспільстві стосовно сім’ї в юрдичному, ідеологічному та, здебільшого, аксіологічного дискурсу. Показано, що, незважаючи на швидкі зміни, українська молодь, в цілому, зберігає традиційні сімейні цінності, засновані на вічних, загальнолюдських засадах.

Вперше зауважено, що соціально-психологічний механізм трансформації сучасних змін, в першу чергу, визначається переакцентуванням у ціннісній сфері. Впливові тенденції постмодерністського світу висунули на вищу сходинку піраміди цінностей необмежену особисту свободу та задоволення, в супереч турботливості про іншого та корпоративного блага. Це змінило погляд на сім’ю, яка стала розглядатися як інститут задоволення особистих потреб у спілкуванні, забезпеченні матеріальних та сексуальних потреб, тощо. В той час, як в системі традиційних цінностей у якості вищих базових цінностей визначається турбота про інших, про ближніх, як членів сім’ї чи родини, навчаючи, таким чином, один одного піклуватися про все суспільство. Традиційна сім’я передбачає довгострокові стосунки, які формуються на взаємній любові та піклуванні в суспільному просторі.

Автор зауважує, що повернення традиційних сімейних цінностей, в яких особиста свобода кожного підкоряється турботі про іншого, формує стосунки любові, довіри та захищеності. Таким чином турбота про кожного, що є ключовою сімейною цінністю, виступає усталеним  шляхом поліпшення демографічної та економічної ситуації у нашій країні.

Посилання

Балакірєва, О. (2002). Трансформація ціннісних орієнтацій в українському суспільстві. Український соціум, (1), 21–32.
Васильченко, О. (2013). Репродуктивна поведінка особистості. Соціально-психологічний аналіз:[монографія]. Луганськ: Ноулідж.
Гайдай, Д., & Зарембо, К. (2017). Українське покоління Z: цінності та орієнтири. К.
Літвінова, О. В. (2013). Проблема збереження сімейних цінностей в умовах трансформаційних змін. Теоретичні і прикладні проблеми психології, (2), 150–158.
Рибак, В. (2018). Ціннісні орієнтири сучасної молоді України. Студентський науковий вісник ТНПУ ім. В. Гнатюка, (43).
Слюсар, Л. (2007). Сім’я в сучасній Україні: інституційна криза чи постіндустріальна трансформація? Демографія та соціальна економіка, (1), 28–38.
Lesthaeghe, R., & Surkyn, J. (2012). When history moves on: The foundations and diffusion of the second demographic transition. In International Family Change (pp. 95–132). Routledge.
Macura, M., Mac Donald, A. L., & Haug, W. (2005). The new demographic regime: Population challenges and policy responses (Vol. 5). United Nations Publications.
Опубліковано
2019-04-12
Як цитувати
Саннікова, Т. В. (2019). Свобода особистості та турбота про суспільство в дискурсі сімейних цінностей. Релігійна Свобода, (21), 56-63. https://doi.org/10.32420/rs.2018.21.1223