Експертна довідка на предмет можливості запрошувати зарубіжних викладачів для духовної освіти в Україну

  • Анатолій Миколайович Колодний

Анотація

На Ваш № п-8/13/6 повідомляємо, що Ваша заява за дорученням Національної Академії наук України розглянута експертами-релігієзнавцями у Відділенні релігієзнавства ІФ імені Г.С.Сковороди НАН України.
Вивчення копій документів, доданих до заяви в контексті вимог статті 17, «Рамкової Конвенції про захист національних меншин...» Ради Європи (1995р.), статті 32.4., «Документу Копенгагенської наради з людського виміру НБСЄ» (1990р.), статті 24, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», що регулюють право релігійних організацій на міжнародні зв'язки та контакти, дозволяє зробити висновок, що дії Консульства України в Делі унеможливили реалізацію релігійною організацією «Міжнародне товариство свідомості Крішни» свого права на встановлення і підтримання міжнародних зв'язків, включаючи запрошення зарубіжних проповідників, представників зарубіжних релігійних центрів і організацій.

Опубліковано
2013-12-24
Як цитувати
Колодний, А. М. (2013). Експертна довідка на предмет можливості запрошувати зарубіжних викладачів для духовної освіти в Україну. Релігійна Свобода, (17-18), 199-201. https://doi.org/10.32420/rs.2013.17-18.1005
Розділ
Роздуми, Інформації, Рецензії

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>