Дуалістична концепція Кумрану в контексті християнського світогляду

Автор(и)

  • С. Валах

DOI:

https://doi.org/10.32420/1997.5.96

Анотація

Кумранська община ессеїв належить до релiгiйних сект Палестини II ст. до н.е.- I ст. н.е. Вона виникла в лонi iудаїзму i тiсно пов’язана з iудейською релiгiєю. Про це свiдчить духовна бiблiотека общини та суворе дотримання закону Мойсея її членами. Щоб наблизитись до розумiння природи i сутностi кумранства, варто не тiльки врахувати цiлком закономiрнi риси його подібностi з офiцiйним чи нормативним iудаїзмом, але зазначити вiдмiнностi, що iснували мiж ними. Цi вiдмiнностi визначилися в соцiальному i релiгiйному вiдокремленнi кумранської общини вiд iудейського суспiльства i вiдобразились у пустельному, подiбному до чернечого способi життя, вiдмовi вiд участi у храмовому культi, специфiчному ритуалi омовiнь, вiдмiнному вiд усталеного обрядi поховання, у використаннi особливого сонячного календаря. Все це свiдчить водночас i про специфiку iдеологiчних поглядiв членiв кумранського братства. Важко сказати, чи збереглася до сьогоднi теологiчна система кумранського свiтогляду, оскiльки суттєвi її елементи передавалися усно i не записувалися (у сувоях такi записи не зустрiчаються).

Завантаження

Опубліковано

06.05.1997

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Дуалістична концепція Кумрану в контексті християнського світогляду” (1997) Українське Релігієзнавство, (5), pp. 36–39. doi:10.32420/1997.5.96.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>