Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація

Автор(и)

  • Людмила Олександрівна Филипович Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ https://orcid.org/0000-0002-0886-3965

DOI:

https://doi.org/10.32420/2019.87.1319

Ключові слова:

Українська асоціація релігієзнавців (УАР), релігієзнавство, інституалізація, статут, правління, Відділення релігієзнавства, Анатолій Колодний

Анотація

Стаття присвячена історії УАР, її першим крокам - від зародження ідеї створення професійної спілки дослідників релігії до проведення установчої конференції та її рішенням. На основі архівних документів, які вдалося зібрати, та опитувань учасників тих подій відновлений процес постання та інституалізації товариства релігієзнавців України. З’ясовано, що завдяки ентузіазму представників академічної та вузівської науки, солідарності тих, хто вболівав за збереження традиції вивчення релігії, усвідомлення необхідності розгорнути неупереджене наукове спостереження за ходом релігійного відродження, з метою подолання посткомуністичних стереотипів у відношенні до релігії в 1993 році в Україні постала асоціація дослідників релігії. Автор докладно зупиняється на організаційних моментах створення УАР, виділяє роль певних наукових і освітніх, релігійних та культурних інституцій, ініціаторів даного процесу. Без широкої підтримки з боку зацікавлених людей та організацій, без дружніх стосунків і допомоги УАР не постала б так швидко і результативно.

В організаційну основу УАР були покладені принципи демократизму в управлінні, широкого представництва, творчого підходу, персональної та інституційної зацікавленості як в результатах, так і самого процесу дослідження релігійності та історії релігії в Україні.

Особлива роль в створенні УАР належить колективу Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України на чолі з професором А.Колодним, якого підтримали його колеги П.Яроцький, Б.Лобовик, П.Косуха, М.Бабій, який фактично підготував проект Статуту, всі установчі документи для державної реєстрації УАР як громадської організації. Без участі кафедри релігієзнавства Національного університету ім. Т.Шевченка (В.Суярко, Ю.Калінін), кафедри культурології Київського педінститута та її завідувача М.Заковича важко уявити, що ініціатива щодо об’єднання релігієзнавців так успішно поширилася б по всій Україні. На момент реєстрації УАР в Мінюсті України (1993) були створені обласні осередки у 13 містах. Гарячо підтримали ідею створення об’єднання релігієзнавців у Львові, Чернівцях, Тернополі, Одесі, Сумах, Ужгороді, Житомирі, Рівному, Луцьку, чим засвідчили всеукраїнський характер створеного товариства.

В статті подаються докази наукової, просвітницької, видавничої активності релігієзнавців України на початку 90-х років, коли закладалися підвалини наступних успішних років діяльності українських вчених. Перші кроки засвідчили про масштабність і амбітність планів щодо розвитку релігієзнавства в Україні. Його провідники поставилися до справи серйозно, системно, науково, визначивши основні напрямки діяльності УАР: організаційний, науково-видавничий, освітньо-просвітницький. Цим курсом і нині рухається УАР, залучаючи щороку все нових членів для релігієзнавчих досліджень, для поширення наукових знань про релігію і релігійні організації.

Мета статті - ознайомити широкий релігієзнавчий загал із першими роками постання та інституалізації релігієзнавства в незалежній Україні.

Наукова новизна - вперше вводяться архівні документи про початки створення і розгортання діяльності УАР, які підкріплені свідченнями учасників тих подій.

Біографія автора

  • Людмила Олександрівна Филипович, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

    Місце народження: м. Чернівці.
    Науковий ступінь: доктор філософських наук.
    Наукове звання: професор.

    історик за освітою (1979), закінчила аспірантуру (1988) і докторантуру (1999) Ін-ту філософії НАН України. Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000). В  Ін-ті філософії з 1983 - від аспіранта до зав. відділу філософії та історії релігії.  Викладала в НаУКМАУ, КНУ, ЧНУ, ПрНУ, інших навчальних закладах. В Київ. ун-ті: 1988-2004 старш. викладач, з 1992 доц., 2002–04 професор. кафедри релігієзнавства. Читала курси «Релігієзнавство», «Географія релігій», «Конфесійно-практичне релігієзнавство», «Нові релігійні течії», «Історія християнства». Наук. інтереси: історія реліг. і релігієзнав. думки України, історія та етнологія релігії, нові реліг. течії, релігія і релігійність в сучасн. світі, реліг. свобода, держ.-церк. відносини, міжрелігійни діалог, реліг. і релігієзнав. освіта, релігія і масмедіа. Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників НРТ. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи. Автор бл. 400 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

Посилання

Archive UARR History. 1993-1995 Constituent documents.

Fylypovych, L., Babinov, Y. (2015). History of Scientific Study of Religion and current state of Religious Studies in Ukraine. In Tomáš Bubík, Henryk Hoffmann (Eds.), Studying Religions with the Iron Curtain Closed and Open. The Academic Study of Religion in Eastern Europe (pp. 239-275). Leiden: Brill Publishing House.

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (1992). Religion and Ukraine (Ukrainian thinkers of the era of national bondage about ethno-creation and ethno-integrative function of religion. The manuscript deposited in UkrINTEI 07.07.1992 under No. 1024-uk 92

Kolodnyi, A., Kyriushko, M., Fylypovych, L. (1993). Metropolitan Illarion (Ogienko). Lviv: Logos

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (1995). Religious spirituality of Ukrainian: expressions, figures, state. Kyiv: Naukova dumka.

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (2003). Religious Studies in Post-Soviet Ukraine. In I. Borowik (Ed.), Religions, Churches and the Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine (pp.147-160). Krakow: Nomos.

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (2004). Theology and Religious Studies in the Post-Communist Ukraine: History, Modern Status, Perspectives NUMEN, Vol.5. p.178-193.

Kolodnyi, A., Fylypovych, L. (2004). Religious Studies and Theology in Contemporary Ukraine. Religious Studies, No. 2, 152-159.

New religions of Ukraine. Vol. 8 (2010). In History of Religions in Ukraine: in 10 vol. Ed. prof. A. Kolodnyi. Kyiv: UARR.

Petro Mohyla: Theologian, Church and Cultural Activist (1997). Kyiv: UARR.

Religious Studies of Ukraine (2013). In 2 books. Book first: Religious thought of Ukraine of the second millennium. Monograph. Ed. by PhDs V. Klimov and A. Kolodnyi. K.: UARR.

Religious Studies Dictionary (1996). Kyiv: Fourth wave.

Religion in the spiritual life of the Ukrainian people (1994). Kyiv: Naukova dumka.

Contemporary Religious Situation in Ukraine: State, Trends, Prognoses (1994). Kyiv: UARR. Part I. 175 p .; Part II 163 p.

The Ukrainian Association of Religious Studies is twenty years old (2013). Collection of works and information. Ed. prof. A. Kolodnyi. Kyiv: UAR.

Phenomenon of Petro Mohyla. Biography. Activity. Position (1996). Kyiv: "Dnipro".

Завантаження

Опубліковано

26.03.2019

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Історія Української асоціації релігієзнавців (УАР): постання та інституалізація” (2019) Українське Релігієзнавство, (87), pp. 80–100. doi:10.32420/2019.87.1319.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 > >>