Ліквідація Уніатської церкви на Східносу Поділлі у 1794-1796 рр.

Автор(и)

  • Б.М. Хіхлач

DOI:

https://doi.org/10.32420/2005.34.1585

Анотація

Дослідження проблеми релігійних відносин викликає особливий інтерес, адже по приєднанні до Росії, впродовж 1794-1796 рр., а подекуди і до 1798 р., відбулася майже повна ліквідація Уніатської церкви на Правобережній Україні. Питання це дуже широко висвітлювалося у дореволюційній історіографії, зокрема й на місцевому рівні. Так, історія існування та ліквідації Уніатської церкви на Поділлі стала провідною темою досліджень "Подольского епархиального историко–статистического комитета". Ще одним друкованим органом, де публікувались зібрані священиками церковно–історичні відомості про подільські парафії стали "Подольские Епархиальные Ведомости". Головна ідея змісту цих досліджень зводилась до того, що в них Поділля розглядалось як споконвічно російське володіння, а православ`я – єдино можлива конфесія краю.

Завантаження

Опубліковано

14.06.2005

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Ліквідація Уніатської церкви на Східносу Поділлі у 1794-1796 рр”. (2005) Українське Релігієзнавство, (34), pp. 104–112. doi:10.32420/2005.34.1585.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>