Головні проблеми політології релігії

  • К. Банек

Анотація

Кожного року в усьому світі, особливо в англомовному просторі, з‘являється зростаюча кількість наукових і науковопопулярних праць з питань, дотичних до співвідношення між сферами релігії і політики. Це свідчить, з одного боку, про ріст важливості й актуальності цих проблем, а з іншого – про велике зацікавлення дослідників до такого роду питань. Ці праці концентрують свою увагу насамперед на зв‘язках і процесах, що відбуваються у світі ісламу, зокрема на стику ісламо-християнському. На основі цього можна говорити, що на наших очах твориться нова наукова дисципліна, яку, на взірець існуючих вже релігієзнавчих дисциплін (філософії релігії, психології релігії, соціології релігії і географії релігії), можна назвати політологією релігії.

Опубліковано
2002-11-26
Номер
Розділ
Статті