Стан римо-католицьких громад в період форсованого антирелігійного наступу радянської держави (1950-ті – перша половина 1960-х рр.)

Автор(и)

  • Олексій Гура

DOI:

https://doi.org/10.32420/2013.66.267

Анотація

Актуальність теми. На межі 1950-х - 1960-х рр. радянська дер­жава розгорнула масову антирелігійну кампанію. Ставлення до римо-католиків в цей період є класичним прикладом жорсткої політики радянського й партійного керівництва стосовно релігійних об’єднань. Однак цей тиск був неоднаковим щодо різних конфесій. Позицію влади було обумовлено завданням не допустити інтег­рацію релігійного та національного життя національних меншин в Україні. За умов, коли релігія залишалася для них чи не єдиною формою маніфестації національних почуттів, така політика була відверто антинаціональною. Цей період досить важливий для дослідників, тому що відносини між державою та римо-католицькими об’єднаннями у 1960-х рр. пояснюють багато особливостей роз­витку цих громад в українському суспільстві в наш час.

Завантаження

Опубліковано

26.02.2013

Як цитувати

“Стан римо-католицьких громад в період форсованого антирелігійного наступу радянської держави (1950-ті – перша половина 1960-х рр.)” (2013) Українське Релігієзнавство, (66), pp. 212–219. doi:10.32420/2013.66.267.