Римо-Католицька Церква в системі державно-конфесійних відносин на Волині (1944-1945 рр.)

Автор(и)

  • Ірина Булига

DOI:

https://doi.org/10.32420/2013.66.266

Анотація

Осмислення історичної ретроспективи державно-конфесійних відносин набуває особливої актуальності у зв’язку із суспіль­но-політичними змінами XX - початку XXI століть. Римо-католицька церква, як один із суб’єктів цих відносин, дедалі частіше висловлює своє ставлення до соціально-політичних подій. Істо­ричний досвід існування Римо-католицької церкви засвідчує, що згадана інституція здійснила значний вплив на всі сфери сус­пільного життя, зокрема політичне. У цьому контексті зауважимо, що початок XXI ст. вкотре виявляє тенденції впливу релігійно-цер­ковного фактора на політичне життя багатьох країн світу, посеред яких і Україна. Цей вплив характеризується напруженістю, дуже складною динамікою, посиленням втручання політичних структуру релігійні справи. Значний інтерес у цьому аспекті, саме з огляду на різку зміну політичного курсу партійно-державного керівниц­тва у ставленні до Римо-католицької церкви, становить завершаль­ний період Другої світової війни.

Завантаження

Опубліковано

26.02.2013

Як цитувати

“Римо-Католицька Церква в системі державно-конфесійних відносин на Волині (1944-1945 рр.)” (2013) Українське Релігієзнавство, (66), pp. 204–211. doi:10.32420/2013.66.266.