Православне облаштування Почаївської лаври у другій третині ХІХ ст.

Автор(и)

  • Елла Володимирівна Бистрицька українка

DOI:

https://doi.org/10.32420/2020.92.2149

Ключові слова:

Почаївська лавра, Греко-уніатська церква, Греко-російська церква, Почаївська типографія, Святійший синод

Анотація

Анотація.  Низка імператорських указів 1820-х рр., якими наказувалося створити Греко-уніатську духовну колегію та відповідні консисторії, сприяла поширенню самодержавно-синодальної системи управління й встановленню контролю над церковними інституціями греко-уніатів на приєднаних територіях Правобережної України. Відтак Греко-уніатську церкву було переведено у режим очікування сприятливих для уряду підстав стрімкої локалізації її діяльності. Звинувачення василіан у підтримці польського листопадового повстання 1830 – 1831 рр. уможливило ліквідацію ЧСВВ та більшості монастирів. Передача у 1831 р. Почаївського монастиря у власність православного духовенства було етапною подією на шляху ліквідації Греко-уніатської церкви і встановлення православної моноконфесійності російського зразка. На основі архівних документів підтверджено політичну мотивацію указу імператора про вилучення у василіан Почаївського монастиря з усім його майном і капіталами. Переведення в розряд монастирів 1-го класу і надання статусу лаври вказували на її особливу роль у зміцненні позицій самодержавства у західному регіоні Російської імперії.  У розпорядженнях Святійшого Синоду окреслено ключові завдання забезпечення життєдіяльності лаври як православного релігійного центру: запровадження безперервних богослужінь, посилення персонального складу насельників, розмежування духовних обов’язків, з’ясування належності друкарні. Проте втримати встановлений василіанами ритм богослужбової та фінансово-господарської діяльності виявилося складним завданням, розв’язання яких вимагало десятка років наполегливої праці. З метою проведення швидких змін в обителі рішення приймалися імператором та вищим урядовим керівництвом, на місцевому рівні залучалися владні установи, що вимагало узгодженості дій усіх суб’єктів процесу.

Посилання

Bochkovska V. (2008). Pochaiv spiritual center in the history and culture of the Ukrainian people // Bulletin of the Kyiv National University. TG Shevchenko. Series: Ukrainian Studies. K.: KNU. T.G. Shevchenko. Issue. 13. Pp. 21 – 25.

Buravsky O. (2016). Confessional policy of the Russian autocracy in the Right Bank Ukraine and Belarus (late XVIII - early XIX centuries.) // Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk. Series: History. Pp. 13 – 17.

Gudima A. (2003). Pochayiv Monastery in the historical destiny of Ukrainians. Ternopil: Textbooks and manuals.

The case of the distribution of monastery buildings to accommodate monks and the diocesan bishop with the staff. Ternopil Oblast State Archives (TOSA). Col. 258. Des. 3. Fol. 10.

Book of descriptions of events and sights of the Pochaiv Lavra, vol. 1. TOSA. Col. 258. Des. 3. Fol. 7.

The case of fulfilling the spiritual duties assigned to the Pochaiv Lavra by the Catholic Church. TOSA. Col. 258. Des. 3. Fol. 55.

The case of the business trip of the hierodeacon of the Court Council Pavel Dalinovsky and the psalmist Vasily Nikitin to the Pochaev Lavra. TOSA. Col. 258. Des.3. Fol. 29.

Correspondence with the Kursk Spiritual Consistory on the business trip of monks from the monasteries of the Kursk Diocese to the Pochayev Lavra. TOSA. Col.258. Des.3. Fol. 5.

Correspondence of the Lavra from the Synod, the Chief Prosecutor of the Synod and the Bishop of Volyn about the claims of the Uniate Basilians for a reward in the amount of 12,000 rubles for the printing house and books that remained in the monastery of the Pochayiv Lavra. TOSA. F. Col. Des. 3. Fol. 3.

Correspondence with the Metropolitan of Kyiv about sending him church literature with a list of sent books. TOSA. Col. 258. Des. 3. Fol. 67.

Dubilko I. (1986). Pochayiv Monastery in the history of our people. Winnipeg: Volyn Research Institute.

Dudar V. (2008). Socio-political and cultural influence of the Pochaiv monastery on the population of Volyn (XIX - early XX centuries) .: Author's abstract. Specialty 07.00.01 – History of Ukraine, Pereyaslav-Khmelnytsky.

Martyniv Y. (2008). Legal status, financial and economic activity of the Pochayiv Lavra from 1831to 1914 years).: Author's abstract. Specialty 07.00.01 – History of Ukraine, Ternopil.

Zhilyuk S. (2010). Religious policy of tsarism in Volhynia (1793–1917): monograph. Ostrog: NaUOA Publishing House.

Isaevich J. (2002). Ukrainian book publishing: origins, development, problems. Lviv: Institute of Ukrainian Studies. I. Krypyakevych of the National Academy of Sciences of Ukraine.

History of religion in Ukraine (1996 – 1999): In 10 volumes // Editor .: A. Kolodny (chairman), V. Klimov and others. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Cultures. Vol. 3. Orthodoxy in Ukraine (1999).

Klimov V. (2008). Ukrainian Orthodox monasteries and monasticism: a position in national history. Monograph. Kyiv: Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Carlina O. (2013). Repressions against the Basilians in Volhynia after the November Uprising of 1830 and "erasing the memory" of them // National and Historical Memory: Coll. Science. wash. Kyiv: PNVC "Priorities". Vip. 6. S. 69–76.

Kravchenko O. (2012). Monasteries of North-Western Slobozhanshchyna in the middle of the XVII - XVIII centuries as objects of Cultural Heritage .: Author's abstract. Specialty 26.00.05 – Museum Studies. Monument Studies. Kyiv.

Rozhko V. (2001). Essay on the history of the Ukrainian Orthodox Church in Volyn (870 - 2000): Historical and local lore essay. Lutsk: Media.

Stokolos N. (2003). Confessional and ethnic transformations in Ukraine (XIX - first half of the XX century). Rivne: RIS KSU - PPF "List - M".

Storozhuk IA (2015). Socio-political and cultural-educational activity of the clergy of the Volyn province in 1804 - 1905: Author's abstract. Specialty 07.00.01 – History of Ukraine. Kyiv.

Khoynatsky A. (1897). Pochaev Assumption Lavra. Historical description. Pochaev: Pochaev Lavra Printing House.

Chirkova O. (1998). The Orthodox Church in Ukraine in the late eighteenth - nineteenth centuries (on the materials of "Kiev Diocesan Gazette", "Poltava Diocesan Gazette", "Chernihiv Diocesan News"). Author's abstract. Specialty 07.00.01 – History of Ukraine, Kyiv.

Sheretyuk R. (2012). The Greek-Uniate Church in the context of the ethno-confessional policy of the Russian Empire on the Right Bank of Ukraine (end of the XVIII-XIX centuries): Monograph. Rivne: Volyn charms.

Downloads

Опубліковано

08.12.2020

Номер

Розділ

Статті