Рецензія на книгу "Церкви в українській кризі"

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32420/2019.88.1320

Анотація

Тема релігії досі хвилює світ та Україну, а тому книги, що виходять з цієї проблеми, а тим більше про українські релігійні події, попадають в поле зору не тільки спеціалістів (релігієзнавців чи богословів), але й простих читачів. Українцям, принаймні частині з них, цікаво, що пишуть про предмет, в якому розбираються майже всі. Особливо привертають увагу книги іноземного походження, в яких описуються та аналізуються українське релігійне життя. Ось і рецензована нами монографія за редакцією Андрія Кравчука і Томаса Бремера не залишилася непомітною в Україні. А для того, щоб ми краще зрозуміли, що думають про нас в інших країнах, зокрема про наші церковні справи, коротко розглянемо зміст цієї книги.

Біографія автора

  • Людмила Олександрівна Филипович, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ

    Місце народження: м. Чернівці.
    Науковий ступінь: доктор філософських наук.
    Наукове звання: професор.

    історик за освітою (1979), закінчила аспірантуру (1988) і докторантуру (1999) Ін-ту філософії НАН України. Канд. дис. «Філософський аналіз православно-богословської концепції моральних якостей людини» (1989). Докт дис. «Етнологія релігії: традиція вітчизняного осмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії та етносу» (2000). В  Ін-ті філософії з 1983 - від аспіранта до зав. відділу філософії та історії релігії.  Викладала в НаУКМАУ, КНУ, ЧНУ, ПрНУ, інших навчальних закладах. В Київ. ун-ті: 1988-2004 старш. викладач, з 1992 доц., 2002–04 професор. кафедри релігієзнавства. Читала курси «Релігієзнавство», «Географія релігій», «Конфесійно-практичне релігієзнавство», «Нові релігійні течії», «Історія християнства». Наук. інтереси: історія реліг. і релігієзнав. думки України, історія та етнологія релігії, нові реліг. течії, релігія і релігійність в сучасн. світі, реліг. свобода, держ.-церк. відносини, міжрелігійни діалог, реліг. і релігієзнав. освіта, релігія і масмедіа. Фундатор укр. школи етнологів релігії, дослідників НРТ. Віце-президент Укр. асоціації релігієзнавців, голова Коорд. ради країн СНД і Балтії з теоретичних і практичних проблем релігієзнавства, віце-президент Укр. асоціації реліг. свободи. Автор бл. 400 праць, зокрема: Культура релігійного життя. Вибрані праці. К., 2011; Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. К., 2000; Нові релігійні течії в Україні. Огляд, документи, переклади. К., 2001 (у співавтор.).

Посилання

Churches in the Ukrainian crisis (2016). Edited by Andrii Krawchuk and Thomas Bremer. London: Palgrave Macmillan.

Завантаження

Опубліковано

24.09.2019

Номер

Розділ

Роздуми, Інформації, Рецензії

Як цитувати

“Рецензія на книгу ‘Церкви в українській кризі’” (2019) Українське Релігієзнавство, (88), pp. 91–105. doi:10.32420/2019.88.1320.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>