Орієнтація на релігійні цінності серед духовних устремлінь людини

Автор(и)

  • Н. Звонок

DOI:

https://doi.org/10.32420/1999.10.837

Анотація

Як вiдомо, специфiка вiтчизняної фiлософiї полягає, по-перше, у її нерозривному зв’язку з громадсько-полiтичним життям, а по-друге, у формi її буття, коли фiлософськi проблеми розв’язуються не у фiлософських трактатах засобами класичного любомудря, а в художньолiтературних творах через створення художнiх образiв, через глибоке висвiтлення людської психологiї i, як висновок, формування цiнностей та iдеалiв особистостi i через особистiсть – усього суспiльства.

Downloads

Опубліковано

06.04.1999

Номер

Розділ

Статті