Проблеми релiгiєзнавчої освiти в Українi

Автор(и)

  • М. Закович

DOI:

https://doi.org/10.32420/1996.4.72

Анотація

Україну в наш час характеризує високий рiвень насиченостi рiзними освiтнiми закладами. Нинi тут дiє 14 класичних та 45 технiчних унiверситетiв, 30 академiй, 72 iнститути й 740 iнших навчальних закладiв рiзних рiвнiв акредитацiї, що перебувають у державнiй власностi. Водночас створено ще 90 вищих приватних навчальних закладiв, якi отримали лiцензiї Мiнiстерства освiти України. Окрiм цього, рiзним церквам та релiгiйним органiзацiям пiдпорядковано 50 духовних навчальних закладiв. В них навчається близько 5 тисяч майбутнiх священнослужителiв та проповiдникiв. При релiгiйних громадах рiзних конфесiй органiзовано бiльше 4 тисяч недiльних шкiл, якi вiдвiдують майже 60 тисяч дiтей вiруючих. Освiта в Українi будується на демократичних засадах, вимогах Конституцiї i дiючого законодавства.

Завантаження

Опубліковано

10.12.1996

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Проблеми релiгiєзнавчої освiти в Українi” (1996) Українське Релігієзнавство, (4), pp. 37–39. doi:10.32420/1996.4.72.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>