Філософсько-світоглядні впливи на релігійні погляди Нового часу

  • Олег Шепетяк
Ключові слова: Декарт, Кант, християнство, Новий час, пізнання, мораль

Анотація

У статті виділені основні віхи філософії Р. Декарта та І. Канта і їхній вплив на релігійну свідомість християн Нового часу та наступних епох. Показано, що особливістю концепцій згаданих мислителів є звернення до людини як до критерію: в картезіанстві людина стає критерієм істинності, а в кантіанстві – критерієм моральності. В цьому полягала світоглядна революція Нового часу, яка саме цими рисами проклала демаркаційну лінію між середньовічною схоластикою та наступними епохами.

Опубліковано
2015-09-08