Скептичне філософствування П.Гасенді як метод утвердження незалежності науки Нового часу (релігієзнавчий аспект)

Автор(и)

  • В. Климов

DOI:

https://doi.org/10.32420/2013.67.304

Анотація

У переосмисленні скептицизму як методу філософствування, що за своїми характеристиками виявився доволі ефективним у розхитуванні і подоланні схоластики та догматизму, критиці фідеїзму, у формуванні й утвердженні засад науки Нового часу, скептицизму, який у своєму послідовному застосуванні поширювався і на сферу релігійно-теологічного, сакрального, вагомий внесок зробив філософ-скептик і природодослідник П’єр Гасенді (1592-1655). Питомим середовищем для розвитку його досить специфічно сприйнятого й інтерпретованого античного скептицизму стали як проблеми філософії, релігії, так і блок наук, що в ХVІ-ХVІІ ст. були на піднесенні і стали фактично уособленням нового світосприймання і світорозуміння – фізики, астрономії, механіки, математики та ін.

Завантаження

Опубліковано

28.05.2013

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Скептичне філософствування П.Гасенді як метод утвердження незалежності науки Нового часу (релігієзнавчий аспект)” (2013) Українське Релігієзнавство, (67), pp. 5–20. doi:10.32420/2013.67.304.