Вибір "іншого" як реалізація особистої свободи в іудаїзмі

Автор(и)

  • З.В. Швед

DOI:

https://doi.org/10.32420/2009.51.2088

Анотація

Останні напрацювання релігієзнавчої школи України дають підстави стверджувати, що питання взаємодії релігії і нації у житті суспільства є окремим, важливим чинником у процесі осмислення етнорелігієгенезу, як складової більш загального процесу націєтворення. У цьому зв’язку варто згадати праці провідних науковців А.М. Колодного, О.Н. Сагана, Л.О. Филипович, П.Л. Яроцького, В.Є. Єленського та інших, які висвітлювали проблему розуміння ідентичності як багатопланового феномену, що функціонує на індивідуальному або груповому рівнях. При цьому актуалізоване питання щодо ролі усвідомлення власної відмінності  від інонаціонального або інорелігійного оточення поставало як актуальна проблема, від способу розв’язання якої залежить відповідь і на запит відносно спонукальних чинників у процесі виокремлення ідентичностей.

Downloads

Опубліковано

15.09.2009

Як цитувати

Швед , З. . . (2009) «Вибір ‘іншого’ як реалізація особистої свободи в іудаїзмі», Українське Релігієзнавство, (51), с. 133–141. doi: 10.32420/2009.51.2088.

Номер

Розділ

Статті