Релігійно-філософські домінанти оповідання про потопаючих Петра Могили та середньовічно-бароковий контекст

Автор(и)

  • П.М. Ямчук

DOI:

https://doi.org/10.32420/2008.45.1907

Анотація

Постать Петра Могили, різні аспекти його життя й діяльності, як і епоха, що називається його іменем, вже давно стали предметом вивчення численних вчених, всебічного та прискіпливого дослідження. Достатньо згадати праці М.Грушевського, А.Жуковського, В.Климова, А.Колодного, В.Нічик, О.Сарапіна, Л.Филипович та В.Шевченка, в яких ґрунтовно й докладно вияскравлюється феномен митрополита, його духовно-релігійна домінанта, вплив спадщини П.Могили на минуле й сьогодення. І все ж не можна вести мову про вичерпаність даної теми, адже така невичерпність диктується самим універсумом його багатоаспектної діяльності. Саме це зумовлює актуальність пропонованої статті. А це, своєю чергою, викликає роздуми про потребу наукового новаторського осмислення релігійної філософії як константної основи мислення Петра Могили, що, зокрема, знайшла відображення у його «Записній книжці», яка й досі є маловивченим явищем української духовної культури, адже вперше побачила світ в друкованому вигляді лише у 1995 році, через більш ніж 60 років після її віднайдення М.Грушевським. Дана праця, як і всі оповідання на духовнорелігійну тематику, що її складають, є невіддільною частиною усієї релігійнофілософської спадщини митрополита.

Опубліковано

07.03.2008

Як цитувати

Ямчук , П. . (2008) «Релігійно-філософські домінанти оповідання про потопаючих Петра Могили та середньовічно-бароковий контекст», Українське Релігієзнавство, (45), с. 151–159. doi: 10.32420/2008.45.1907.

Номер

Розділ

Статті