Світська та теологічна освіта: взаємодія чи конфронтація?

Автор(и)

  • Віталій І. Докаш
  • Я. Позняк

DOI:

https://doi.org/10.32420/2005.36.1678

Анотація

Якщо детально проаналізувати наше законодавство, то можна побачити, що тут наявні так звані ―правові ножиці‖. З одного боку, законодавство гарантує свободу, урівнюючи в правах всіх громадян держави (ст.24 Конституції), а, з іншого, – залишає віруючих поза межами правового поля (ст.35 Конституції та ст.6 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"), декларуючи відокремлення школи від церкви. Зазначимо, що навіть і Закон "Про освіту" не гарантує права на отримання альтернативної (не світської) освіти для дітей віруючих, незалежно від приналежності до релігійної організації, у навчальних закладах. Слід також відзначити, що навіть і в роки незалежності України ще не вирішено питання надання богословській освіті належного статусу, який урівнював би її в правах зі світською. Перепоною, знову ж таки, виступає принцип відокремлення школи від церкви. Тут постає декілька питань.

Downloads

Опубліковано

25.10.2005