Культурологічні ідеї Івана Огієнка (митрополита Іларіона)

Автор(и)

  • К. Недзельський

DOI:

https://doi.org/10.32420/2000.15.1095

Анотація

Відомо, що Іван Огієнко в своїх численних наукових та богословських працях значну увагу приділяв проблемам розвитку культури, з’ясуванню її значення в житті суспільства. Проте глибоких теоретичних розробок, присвячених культурологічній проблематиці, він не залишив. Це не означає зовсім, що його не цікавила теорія культури як галузь знань, що займається науково-філософським аналізом феномену культури. Однак немає підстав твердити, що він намагався виходити на рівень осмислення універсальних законів розвитку світової культури, як це робили його сучасники та попередники – М.Я.Данилевський, К.Леонтьєв, М.Бердяєв, О.Шпенглер, А.Тойнбі та інші. Немає також підстав довести, що І.Огієнко безпосередньо звертався до праць цих та інших відомих філософів, істориків й соціологів культури, хоч цілком ймовірним є його знайомство з їхніми ідеями опосередковано. Але, незважаючи на це, видається доцільним перевести міркування І.Огієнка про культуру в площину культурологічного понятійного аналізу

Downloads

Опубліковано

10.10.2000

Номер

Розділ

Статті