Українська Реформатська церква: спроба реалізації ідеї національної церкви (20-30 рр. ХХ ст.)

Автор(и)

  • Р. Соловій

DOI:

https://doi.org/10.32420/1999.11.1018

Анотація

Вітчизняне релігієзнавство виявляє неабиякий інтерес до проблеми української національної церкви, форм її реалізації в українській історії та сучасності. В полі уваги, зокрема, адекватність ідеї національної церкви історичному розвитку й духовним традиціям православної і греко-католицької церков. Водночас досить дискусійною залишається відповідність українській ментальності протестантських церков, їхнього значення як націозберігаючого чинника. Враховуючи те, що кальвінізм в Україні продемонстрував свій потенціал соціокультурної адаптації у добу першого національного відродження, а також засвідчив свою участь у суспільно-політичних та культурно-просвітницьких процесах новітнього періоду, певної актуальності набуває потреба вивчення цієї конфесії у контексті ідеї національної церкви

Завантаження

Опубліковано

21.09.1999

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

“Українська Реформатська церква: спроба реалізації ідеї національної церкви (20-30 рр. ХХ ст.)” (1999) Українське Релігієзнавство, (11), pp. 51–56. doi:10.32420/1999.11.1018.