back to homepage

УР №70 [2014]

УР №70 [2014]

Передслово. Релігія і освіта. Л.Филипович. Розділ 1. Наталія Гаврілова – дослідниця проблеми «молодь-релігія-освіта». В.Титаренко (Київ). Таких не забувають. Вона досягала поставлених цілей.  Е.Бистрицька (Тернопіль). Цю втрату ніким не заповниш.  О.Мирошникова (Тула). Наталія в

Read More

УР №69 [2014]

1. РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ Н.Куліш (Хмельницький). Проблема релігійної освіти і повнота забезпеченння свободи совісті в Україні. І.Клімук (Луцьк). Етапи формування релігійної ідентичності. 2. РІЗНОМАНІТТЯ КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВІВ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Ю.Борейко (Луцьк).

Read More

УР №68 [2013]

1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І ТЕОЛОГІЯ В.Волошин (Донецьк). Сучасні дискусії навколо взаємозв’язку онтології та епістемології: контекст філософії релігії. В.Климов (Київ). Модернізований філософський скептицизм у ХVІІ ст. як засіб утвердження ідей віротерпимості та свободи

Read More

УР №67 [2013]

1. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ І ТЕОЛОГІЯ В.Климов (Київ). Скептитчне філософствування П.Гасенді як метод утвердження   незалежності   науки  Нового   часу   (релігієзнавчий аспект). Л.Зеліско (Івано-Франківськ). Філософсько-культурологічні виміри трансцендентного. К.Товбин (Южно-Сахалінськ). Постмодерн и Традиция. О.Сабодуха

Read More

УР №66 [2013]

Вітальні слова Вступ I. Другий Ватиканський Собор – парадигма процесу аджорнаменто П.Саух. Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей П.Яроцький. Церква і світ після Другого Ватиканського Собору

Read More

УР №65 [2013]

1. Релігієзнавство України в його стані і перспективах. Українська  Асоціація  релігієзнавців:  двадцять  років  буття  – здобутки і проблеми (М.Бабій і Л.Филипович). Українській    Асоціації     релігієзнавців    двадцять.     Інтерв’ю Президента УАР професора А.Колодного.

Read More

УР №64 [2012]

Передмова (О.Горкуша) 1. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ ЯК ГАЛУЗЬ АКАДЕМІЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА М.Боголюбов (Київ). Філософія релігії: поняття, особливості галузі та основні напрямки. А.Колодний (Київ). Філософія релігії в дисциплінарній структурі академічного релігієзнавства. Г.Гоффманн (Краків,

Read More

УР №62 №63 [2012]

Вітання ювілярам М. Бабію і П. Яроцькому. 1. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ О.Білокобильський (Донецьк). Проблема раціонального розуміння ірраціонального в науці про релігію: історичні детермінанти та можливі перспективи. В.Малик (Чернівці). Наукові підхіди до

Read More

УР №61 [2012]

Тематичний випуск «Релігійні процеси в перспективі їх виявів» Вступ. Природа релігійних процесів сучасності (А.Колодний, Л.Филипович) Розділ І. ПЕРСПЕКТИВИ КОНФЕСІЙНОГО БУТТЯ Кордони країн і кордони релігій (П.Яроцький). Утопія єдиного християнства і

Read More

УР Спецвипуск [2011]

Тематичний випуск «Міжконфесійні відносини поліконфесійної України» Вступ. Феномен релігійних відносин (А. Колодний). Розділ І. ПОЛІКОНФЕСІЙНА ПРИРОДА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ Багатоконфесійність України: формування і стан (А.Колодний). Конфесійне життя України як вияв

Read More