1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І ТЕОЛОГІЯ

 • В.Волошин (Донецьк). Сучасні дискусії навколо взаємозв’язку онтології та епістемології: контекст філософії релігії.
 • В.Климов (Київ). Модернізований філософський скептицизм у ХVІІ ст. як засіб утвердження ідей віротерпимості та свободи думки, творення науки Нового часу (релігієзнавчий аспект).
 • Л.Компанієць (Харків). «Колообіги» ідеї реінкарнації у вимірах Платонівських умоспоглядань.

 • О.Ющишин (Луганськ). Особливості модерного пізнання та його просвітницькі обґрунтування.
 • Я.Марченко (Київ). Неогуманістичне бачення «Людини Віри» в межах довідкової біографіки (на прикладі Августина Гіппонського).
 • І.Ортинський (Енсдорф, Німеччина). Секуляризація, секуляризм, безбожність: богословське бачення проблеми. 

2. КОНФЕСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • Р.Соловій (Львів). Переосмислення есхатологічної парадигми у постмодерному протестантському богослов’ї (Б.Макларен і Р.Белл). .
 • А.Лещинський (Київ). Конфлікт між Російським теософським товариством та Міжнародним центром Реріхів довкола «неканонічних» книг циклу «Агні-Йога» та його значення для реріхівського руху.
 • А.Канах (Севастополь). Джіхадійський салафізм як нове явище у міжнародній політиці.

3. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

 • І.Музичка (Рим, Італія). Перша згадка про мирян у листі Климента до коринтян.
 • І.Борисова (Луганськ). Місія «слов’янських апостолів» Кирила і Мефодія в Енцикліці Папи Івана Павла ІІ «Slavoruv apostoli».
 • М.Козлов (Севастополь). Християнізація Києва: факти проти міфів. 
 • М.Яркіна (Київ). Символ свастики як концентрація цінностей: причини інверсії символу.
 • А.Колодний (Київ). Іван Музичка в його служінні Церкві та Україні. 
 • Н.Руско (Чернівці). Іконопис Галичини кінця ХІХ – початку ХХ століття.

4. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ І СВІТУ

 • О.Саган (Київ). Європейські підходи до розвитку державно-церковних відносин та їх вплив на реалії в Україні (друге десятиріччя ХХІ ст.).
 • Ю.Коваленко – протоієрей Георгій (Київ). Секуляризація як внутрішня проблема Церкви.
 • А.Арістова (Київ). Сучасний дискурс дослідження релігійних конфліктів.
 • І.Клімук (Луцьк). Міжконфесійні конфлікти та формування релігійної ідентичності: взаємозалежність та взаємовпливи.
 • Л.Владиченко (Київ). Реституція колишньої релігійної власності в Україні: актуальний стан, проблеми та перспективи вирішення. 

5. ВИДАТНІ ПОСТАТІ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ТА БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

 • Пам’яті науковця-релігієзнавця, великого українця Арсена Гудими.
 • О.Горкуша (Київ). Пам’яті знаного атеїстичного релігієзнавця Євграфа Дулумана. 
 • О.Іценко (Рівне). Особливості церковно-державних відносин у богословсько-філософській концепції митрополита Алексія (Громадського).
 • А.Колодний (Київ). Володимир Олексюк – філософ-богослов з українською душею (до 100-річчя від дня народження і 20-річчя з року смерті). 
 • І.Ковальчук (Львів). Досвід іконотворчості отця-доктора Дмитра Блажейовського.
 • П.Ямчук (Одеса). Слово на пошану світлої пам’яті Петра Мартьянова. 

6. ВІДДІЛЕННЯ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА В 2013 РОЦІ

 • Інформація про роботу Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ протягом 2013 року.
 • Інформація Відділення релігієзнавства ІФ НАН України до звіту Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України за 2009-2013 роки.
 • Інформаційний матеріал щодо Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ до додатку про проект Концепції розвитку НАН України на 2009-2013 роки.
 • Діяльність Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки.

7. ЗНАЧИМІ ІСТОРИЧНІ ТА ЖИТТЄВІ МИСЛИНКИ.

 • Автори статей цього числа часопису.
 • До відома авторів. Правила оформлення статей.

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.