Вітальні слова

Вступ

I. Другий Ватиканський Соборпарадигма процесу аджорнаменто

 • П.Саух. Сучасні виклики глобалізованої епохи: суспільство і церква в пошуках відповідей
 • П.Яроцький. Церква і світ після Другого Ватиканського Собору
 • B.Скоморовський. Плоди Другого Ватиканського Собору в житті церкви у Радянському Союзі та після його розпаду
 • C.Кияк. Проблеми державно-конфесійних відносин, релігійної свободи та гідності людини в контексті Другого Ватиканського Собору
 • П.Павленко. Римо-Католицька Церква в контексті глобалізаційних процесів сучасності (енцикліка “Caritas in Veritate”)
 • В.Бодак, Л.Филипович. Пріоритети католицької соціальної доктрини у визначеннях Другого Ватиканського Собору
 • А.Арістова. Діалог Католицької Церкви з мусульманським світом: досягненняі проблеми
 • Е.Бистрицька. Еволюція унійної моделі католицько- православного діалогу в контексті Східної політики Святого престолу і Другий Ватиканський Собор
 • М.Бабій. Свобода релігії: принципи Другого Ватиканського Собору і сучасний їх вимір

 II. Передсоборні реалії релігійного життя світу й України

 • Н.Коберник. Феномен Кирила і Мефодія в католицькій традиції
 • Н.Ковтун. Воля і необхідність в інтерпретації Фоми Аквінського
 • В.Литвинов, Р.Множинська. Станіслав Оріховський (1513-1566): від unia universalis до repudium romae
 • Ю.Ковтун. Розуміння ролі Католицької Церкви у процесах державотворення у релігійному традиціоналізмі В. Липинського
 • М. Шкрібляк. “Золота доба” Київської митрополії і провідні тенденції конфесіалізації українського церковно-релігійного середовища у першій половині XVII століття
 • A.Vasiliauskien. Vienuoliai bazilijonai: amziu istorijoje
 • А.Васіляускене. Анотація литовського тексту українською мовою
 • Р.Шеретюк. Інституціалізаційні трансформації Греко-Уніатської Церкви в контексті етноконфесійної політики російського самодержавства (1772-1795рр.)
 • O.Буравський. Римо-Католицька Церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан
 • Н.Стоколос. Етноконфесійні трансформації греко-католиків Закарпаття: проблеми адаптації й асиміляції.
 • І.Булига. Римо-Католицька Церква в системі державно-конфесійних відносин на Волині (1944-1945 рр.).
 • О.Гура. Стан римо-католицьких громад в період форсованого антирелігійного наступу радянської держави (1950-ті – перша половина 1960-х рр.)
 • О.Савчук, Н.Скринник. Синтез соціального та національного елементів в “суспільній квестії” митрополита Андрея Шептицького
 • У.Безпалько. Унійна діяльність митрополита Андрея Шептицького в контексті Східної політики Ватикану (1901-1917 рр.)
 • А.Колодний. Другий Ватиканський Собор митрополит Иосиф Сліпий – Український патріархат
 • Л.Скубко. Иосиф Сліпий як будівничий Української Греко-Католицької Церкви в діаспорі
 • Р.Пахолок. Світський фактор в богословській освіті Галичини першої половини XX століття
 • В.Великочий. Документальна спадщина ЗУНР як засіб поглиблення відносин між Ватиканом та Україною

 III.Напрацювання Другого Ватиканського Собору та їх реалізація в Україні

 • Д.Марціновська. Творчий внесок Івана Павла II в розвиток соборної парадигми аджорнаменто
 • П.Вишковський. Перший декрет Другого Ватиканського Собору про роль церковних ЗМІ та його нинішнє застосування в Римсько-Католицькій Церкві в Україні
 • О.Керц. Римо-католицька періодика в національному медіапросторі України
 • О.Недавня. Особливість інституалізаційних процесів в українському греко-католицизмі в сучасних умовах
 • М.Майороші. Рецепція Другого Ватиканського Собору в Мукачівській греко-католицькій єпархії
 • О.Пивоварський. Втілення в життя ідей Другого Ватиканського Собору Римо-Католицькою Церквою на прикладі Києво-Житомирської дієцезії
 • В.Мороз. Церква і народовладдя: підхід УГКЦ до визначення критеріїв демократії
 • Л.Геник. Феномен Другого Ватиканського Собору і його вплив на чернецтво
 • О.Данилюк Латинські чернечі ордени та згромадження в Україні: реалії і проект нової стадії їх взаємин
 • В.Кришмарел. Релігійна освіта в середніх загальноосвітніх закладах України: місце і вплив католицької складової
 • М.Мельничук. Аджорнаменто сакрального мистецтва католицизму в контексті філософського аналізу
 • Г.Карась. Музикознавча діяльність Мирона Федоріва на полі реформування церковного співу в контексті декретів Другого Ватиканського Собору

IV.Актуалізація міждисциплінарних проблем і міжконфесійного діалогу в документах Другого Ватиканського Собору

 • І.Клімук. Протиріччя між традиціоналізмом та реформізмом в контексті формування релігійної ідентичності
 • Т.Гаврилюк. Католицький антропологізм в контексті соціокультурних реалійУкраїни
 • Л.Шугаєва. Проблеми глобалізації в сучасній католицькій думці
 • Ю.Чорноморець. Енцикліка Бенедикта XVI “Caritas іп Veritate” — нове слово в соціальному вченні католицизму
 • О.Ворон. Соціальне служіння Римо-Католицької Церкви в Україні як складова її місіонерської діяльності
 • М.Пришляк. Проблеми пізнання природи як Божого творіння у документах Другого Ватиканського Собору
 • B.Шеремета. Екологічне вчення Бенедикта XVI в контексті сучасних викликів епохи
 • І.Вітюк. Соборний стимул для розвитку релігійної толерантності та міжконфесійного діалогу
 • C.Сухачов. Ставлення до праці як християнського феномену у документах Другого Ватиканського Собору
 • С.Присухін. Феномен людської смерті у світлі вчення Другого Ватиканського Собору (християно-богословське бачення проблеми)
 • М.Міщук. Екуменізм в поглядах ієрархів Української Греко-Католицької Церкви
 • А.Марчишак. Православне “аджорнаменто”: проблеми і перспективи
 • А.Герасимчук, Б.Бойко. Проблема діалогу між православ’ям та католицизмом у сучасних умовах
 • І.Гурянова, О.Гурянов. Екзистенціал свободи в католицизмі та баптизмі

Анотації

Автура колективної праці

XX років Українській Асоціації релігієзнавців

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.