1. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО І ТЕОЛОГІЯ

 • О. Іванкова-Стецюк. Соціологія релігії у пошуках теоретико-методологічних орієнтирів: український контекст.
 • В. Мороз. Поняття національного у вченні Української Греко-Католицької Церкви років незалежності.
 • Т. Длінна. Поняття «народна релігія» в сучасному німецько-мовному науковому просторі. 
 • В. Климов. Скептицизм М. Монтеня: релігієзнавчий аспект.
 • О. Ющишин. Пізнання та його релігійні специфікації на зламі середньовічно-ренесансного дискурсу.
 • С. Білоус. Аксіологічні виміри душпастирства у творах Іоана Золотоустого.
 • Р. Халіков. Термін «канон» та його релевантність щодо текстів позаавраамічного контексту: на прикладі Тіпітаки, Ганчжура і Данчжура.
 • А. Олійник. Основні історичні етапи та напрями православної гомілетичної думки в східнохристиянській традиції Київської Русі-України кінця X – поч. XX cт.

2. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ

 • М. Мурашкін. Українці забули себе: фiлософсько-аксiологiчний вимiр.
 • Д. Жмундуляк. Утвердження християнства на Буковині та культурна різновекторність буковинського православ’я.
 • С. Шкрібляк. Відновлення та специфіка функціонування православної ієрархії у 20-ті – 30-ті рр. XVII ст.
 • О. Буравський. Культурно-освітня діяльність римо-католицьких орденів на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст.
 • С. Лучанін. Модель управління православними єпархіями в Україні російським Урядуючим Синодом у кінці XVIII – початку ХІХ століття.
 • Ю. Зенько. Діяльність протестантських громад у полтавській губернії на початку ХХ ст.

3. РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В ЙОГО ПРОБЛЕМАХ

 • К. Пасинчук. Релігійна свобода у зовнішній політиці США: головні етапи змін.
 • М. Черенков. Протестантські церкви і демократія по-українськи: соціально-релігійні наслідки політичних процесів.
 • О. Недавня. Суспільно значуща діяльність християнських церков у дослідженнях українських релігієзнавців.
 • Д. Шестопалець. Іслам в Україні: проблема релігійного авторитету.
 • М. Смирнов. Будущее новых религиозных движений в России: неопределённость перспективы.

4. РЕЛІГІЄЗНАВЧА БІБЛІОГРАФІЯ

 • Академічне релігієзнавство у видруках 2011 року.
 • О. Козерод. Проблеми історії та сучасності єврейської думки: найновіша англомовна історіографія.
 • Г. Филипович. Дослідження ролі релігії і церкви в процесах ідентифікації української діаспори: історіографічний огляд.

5. РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ІНФОРМАЦІЇ

 • Здобутки двадцяти років Відділення релігієзнавства (коротко про них).
 • Українська Асоціація Релігієзнавців (ухвала звітно-виборчих зборів грудня 2011 року).
 • План роботи Української Асоціації Релігієзнавців на 2012-2014 роки.
 • Спеціалізована рада із захисту релігієзнавчих дисертацій Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в 2011 році.

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 • Правила оформлення статей.
 • Вимоги редакційної колегії щодо підготовки наукових статей до друку.

Перегялнути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.