1. РЕЛІГІЄЗНАВЧА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКИ

 • В.Климов. Філософський скептицизм і проблема релігійної терпимості у реформаційний та післяреформаційний періоди.
 • В.Волошин. Аналітична парадигма епістемології релігії.
 • Н.Бойчук. Співвідношення філософії та релігії у філософській концепції М.Шелера. 
 • П.Яроцький. Філософія людини як особистості в рефлексіях Кароля Войтили (Папи Івана Павла ІІ) та сучасні спроби її перегляду.
 • М.Галіченко. Місце ідеологеми «Москва – Третій Рим» у філософії всеєдності В.Соловйова.
 • С.Голотін. Аналіз теологічного підґрунтя ісламського екстремізму.

2. ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • П.Павленко. Від Ісуса до Христа: метаморфоза месіанської ідеї.
 • В.Черноіваненко. Кумран, рукописи Мертвого моря та античні історіописці як інструменти міфологізації «есейського спадку» у ХХ столітті.
 • Ю.Чорноморець. Візантійський неоплатонізм Каліста Ангелікуда.
 • Д.Базик. Реліктові вияви форм первісних релігійних вірувань у православному християнстві.
 • В.Щепанський. «Єпископські саги» як джерело релігійно-філософської думки та історії християнства середньовічної Ісландії; «Пасмо про єпископа Іслейва Гіцур-сона»: вступ, переклад, коментарі.

3. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

 • А.Буравський. Політика російського самодержавства щодо Римо-Католицької Церкви на Правобережжі України в 30-50-х роках ХІХ ст.
 • О.Лавринович. Роль суфійських тарикатів в ісламізації Кримського півострова.
 • Я.Стоцький. Аналіз державно-церковних і міжконфесійних відносин у Тернопільській області в першому десятилітті ХХІ століття.

4. ІСТОРІОГРАФІЯ, БІБЛІОГРАФІЯ, РЕЦЕНЗІЇ

 • Л.Филипович. Феномен польського релігієзнавства в його оцінках Генріком Гоффманном.
 • О.Козерод. Актуальні проблеми розвитку іудаїзму: найсучасніша англомовна історіографія.
 • Л.Маєвська. Ідеологічні особливості неовагабізму. ……………..
 • П.Павленко. Візантійський етап православної теології у баченнях Юрія Чорноморця.
 • Д.Бірюков. Праця Юрія Чорноморця про візантійський неоплатонізм.
 • П.Кралюк. «Цивілізація та релігія»: рецензія на книгу Л.Гавора «Нариси про цивілізацію».
 • М.Черенков. «Хижа Вільяма Пола Янга. Розмова із читачем і Богом». Рецензійні роздуми доктора філософських наук М. Черенкова

ІНФОРМАЦІЇ

 • Спеціалізована рада із захисту релігієзнавчих дисертацій Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в 2010 році.
 • Видавнича діяльність Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ в 2010 році.

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 • Правила оформлення статей.
 • Вимоги редакційної колегії щодо підготовки наукових статей до друку.

Переглянути Журнал

(Тематичний випуск «Ісламські процеси у світі та в Україні»)

Вступ (А.Арістова)

Розділ І. Цивілізаційні та ментально-світоглядні основи мусульманського максималізму

 1. Мусульманська цивілізація: цілісність і гетерогенність (А.Арістова)
 2. Природа мусульманського максималізму у концептах західного світогляду (А.Арістова)
 3. Ісламський традиціоналізм у контексті глобалізаційних процесів (М.Якубович)
 4. Сучасний іслам: проблемні питання свободи віри та буття етноконфесійних меншин (М.Бабій)
 5. Концепція джихаду в ісламі та способи її застосування (М.Бутиріна)
 6. Релігійне підґрунтя міжнародного тероризму (А.Арістова) …
 7. Ідеологічні особливості радикально-екстремістських організацій в ісламському світі (Л.Маєвська)

Розділ ІІ. Іслам в українському контексті: проблеми і прогнози

 1. Відродження ісламу на пострадянському просторі (С.Здіорук)
 2. Конфесійно-історичні аспекти поширення ісламу на теренах України і сучасне мусульманське середовище (С.Здіорук)
 3. Кризові процеси в мусульманській уммі Криму: причини та інституційні форми вияву (А.Булатов, А.Арістова)
 4. Ad fontes: ідеологічний ресурс українського ісламу (М.Якубович)
 5. Стереотипізація ісламу. Ісламофобія як феномен масової свідомості (М.Бутиріна)
 6. Інформаційна складова гуманітарної безпеки України в контексті світових ісламських процесів (С.Свистунов)

Список використаних джерел

Переглянути Додаток

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.