1. ІСТОРІОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

 • О.Недавня. Концептуальні аспекти дослідження діяльності християнських Церков як векторів суспільного розвитку України.
 • О.Рудакевич. Релігійне та національне в концепціях націогенезу поляків та українців Галичини ХІХ-ХХ століть.
 • І.Папаяні. Релігійна ідентичність в межах теоретичного релігієзнавства. 
 • В.Титаренко. Методологічні проблеми прогнозування релігійних процесів.

2. КОНФЕСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • А.Іваницька. Функціонування ідеї свободи у християнському культі.
 • К.Недзельський. Відродження Української Національної Церкви як проблема пробудження громадянської активності широких народних мас.
 • С.Продивус. Протестантський погляд на взаємовідносини політики і релігії.
 • М.Якубович. Проблема співвідношення національного та релігійного у вченні сучасних представників ісламського традиціоналізму.
 • С.Свистунов, Г.Суріна. Деякі особливості китайського релігійно-філософського мислення та їх вплив на сучасні вірування.

3. СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

 • М.Бабій. Свобода совісті: теоретико-методологічні основи і концептуальні засади історіософської та релігієзнавчої експлікації етапів розвитку та формування її парадигм.
 • В.Ханстантинов. Релігійна толерантність як культурна спадщина регіону.
 • Г.Кулагіна. Релігійні потреби віруючого: до постановки питання.

4. З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ

 • О.Альошина. Внесок А.Річинського у процес запровадження української мови в практику Православної Церкви у Польщі.
 • Е.Бистрицька. Концепція «Третього Риму» у політичній стратегії Російської імперії та СРСР ХХ століття: історичний аспект.
 • Г.Саган. Югослов’яни-студенти духовних академій Росії в Україні.
 • Р.Шеретюк. Дискурс урядової політики Російської імперії щодо Уніатської Церкви за правління Павла І.
 • В.Воссіна. Дипломатія Святого Престолу при врегулюванні міжнародних конфліктів.

5. РЕЛІГІЄЗНАВЧА НАУКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ОСВІТА

 • А.Колодний. Проблеми релігієзнавчої науки і освіти.
 • А.Колодний, Л.Филипович. Релігієзнавство: підручники і навчальні посібники.

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.