1. ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ

 • Я.Гвоздецький. Тлумачення проблеми щастя в історичному та філософсько-релігійному контексті.
 • І.Горохолінська. Філософсько-релігійні ідеї Д.Юма та їх вплив на формування ідейного поля філософії релігії І. Канта.
 • А.Щедрін. Вторинні міфи як соціокультурний феномен. 
 • Т.Зінкевич. Феномен громадянської релігії у порівняльному висвітленні.

2. РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ

 • В.Климов. Релігійна самоідентифікація в Україні періоду незалежності: рівень, характер, проблемність, тенденції.
 • Л.Брага, Г.Рогова. Релігія і політика в контексті демократичних перетворень в республіці Молдова (рос. мовою).
 • Н.Куліш. Сучасний розвиток державно-церковних відносин як проблема.
 • А.Булатов. Політологічний аналіз державно-конфесійних і міжконфесійних відносин в Автономній Республіці Крим (рос. мовою).
 • К.Недзельський. Проблеми втілення ідеї креаціонізму в націє- та державотворення України.

3. ХРИСТИЯНСТВО В ЙОГО ІСТОРІЇ І СЬОГОДЕННІ

 • А.Колодний. Християнство і контексті історії духовної ситуації в Європі.
 • П.Павленко. Римський імперський космополітизм як чинник утвердження вселенськості християнства.
 • І.Шевців. Християнська філософія у творах Т.Г.Шевченка.

4. КОНФЕСІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • М.Козлов. Небесний воїн Хорс в язичницькій уяві східних слов’ян.
 • Л.Москаленко. Історичні форми релігійного лідерства на основі іудейських традицій.
 • З.Швед. Вибір «іншого» як реалізація особистої свободи в іудаїзмі.
 • Л.Погоріла. Соціальна доктрина Римо-Католицької Церкви: творча робота жінки.

5. З ІСТОРІЇ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ

 • К.Вергелес. Русифікаця православ’я в Україні як засіб асиміляції українського етносу.
 • В.Борщевич. Вияви національної тотожності православного духовенства Волині у 40-80-х роках ХХ століття.
 • Я.Стоцький. Римо- та вірмено-католицизм в галичанських областях України в 1944-1946 роках.
 • Г.Саган. Міжнародні релігійні зустрічі як форма співпраці українських і югослов’янських кліриків (1950-1980 роки).

СУМНА ІНФОРМАЦІЯ

КОНФЕРЕНЦІЇ

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ.

 • Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті.

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.