1. ДИСЦИПЛІНАРНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО. Тезовий виклад матеріалу.

2. РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ

 • К.Недзельський Сотеріологічна функція жінки в національному бутті українського народу.
 • І.Булига Навчальна дисципліна «християнська етика»: позаконфесійний аспект.
 • Л.Погоріла Католицька біоетика як моральний регулятор людського вчинку. 
 • О.Савчук Проблема релігійного плюралізму сучасного греко-католицизму в умовах постмодерну.

3. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЙНОЇ І РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ДУМКИ

 • Я.Марченко Система поглядів Орігена (за працею «Про Начала»).
 • О.Руснак Релігійно-філософська концепція Е.Жільсона: аналіз творчості та структура метафізики.

4. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ

 • Г.Саган Державне регулювання церковної політики у соціалістичній Югославії після другої світової війни.
 • Л.Бородинська Діяльність євангельських християн у Польщі (1918-1939 рр.).

5. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ

 • М.Козлов Вплив пізніх язичницьких громад на світогляд східних слов’ян ранньохристиянської доби.
 • Н.Катуніна, О.Катуніна Радянське судочинство у боротьбі з релігійними культами у Криму (20-80-ті роки ХХ століття).
 • О.Бикова Проведення кампанії з вилучення церковних цінностей в період голоду 1921-1923 років.
 • Р.Множинська До історії українсько-німецьких конфесійних взаємин (1-а пол. XVI ст.).
 • П.Ямчук Митрополит Петро Могила та його вплив на сучасні релігійно-національні процеси в Україні.
 • О.Гнатчук Релігійна основа діяльності жіночих організацій у часи національного відродження на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.).
 • І.Музичка Місце Українського Богословського Наукового Товариства в історії української Церкви і богословії.
 • О.Буравський Благодійницька та культурно-освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІII – початок ХХ ст.).
 • Р.Бойко Діяльність греко-католиків у другій половині 1960- х – першій половині 1980-х рр. як вияв антирадянської опозиції в суспільстві західних областей України.
 • В.Борщевич Ментальні обрії волинського православного духовенства 20-30-х рр. ХХ ст.
 • Я.Стоцький Вплив державної влади на становище громад пізнього протестантизму в західних областях України у 1947-1953 рр.
 • Р.Сітарчук Огляд сучасних історіографічних досліджень з історії Адвентистів Сьомого дня в Україні.

РЕЛІГІЄЗНАВЧІ ДИСЕРТАЦІЇ 2008 РОКУ

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.