1. СВОБОДА БУТТЯ РЕЛІГІЇ

 • КолоднийА. Проблеми толерантизації міжконфесійних відносин в Україні.
 • ЮлдашеваМ. Межкультурный и межрелигиозный диалог как проблема культурной глобализации.

2. ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

 • МурашкінМ. Стан немри: контекст релiгiйного, нерелiгiйного i мiстичного мислення. 
 • Панков Г. Ідея Бога і проблема ціннісного вибору у вченні Г.С. Сковороди.
 • Москаленко Л. Нахман Брацлавський та трактування ним цадикізму як духовного лідерства в контексті хасидського віровчення.
 • КозловМ. Архаїчні уявлення давніх слов’ян про місце, роль і головні етапи існування людини в структурі родового всесвіту.
 • БазикД. Особливості трансформації первісних релігійних вірувань аборигенних суспільств Австралії в умовах сучасності.

3. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

 • ДурманенкоО. Онтологічна безпека особистості як предмет соціології релігії.

4. ІСТОРІЯ ХРИСТИЯНСТВА

 • Павленко П. Елементи зелотизму в характері публічної діяльності Ісуса з Назарету.
 • Черенков М. Особливості філософсько-богословського діалогу як чинники соціальної позиції українського євангельського протестантизму.
 • Сітарчук Р. Політико-правовий аспект відносин самодержавства та адвентистів у контексті загального протестантського руху в другій половині ХІХ – перших роках ХХ століть.
 • КравченкоІ. Практика виборів та висвячення вищого кліру в середньовічній Ісландії.
 • БучовськийВ. Особливості становлення кельтського варіанту християнства в Ірландії в V – на початку VI ст.

5. ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ

 • СтоцькийЯ. Фіаско пошуків компромісу римо- і греко-католицьких церков із більшовицькою владою.
 • ЛахноО. Початки опозиційного руху в середовищі євангельських християн-баптистів упродовж 50-х років м.ст.
 • ТуєшинО. Молодіжна організація “пласт” в контексті проблем застосування християнських аспектів в процесі діяльності молодіжних товариств.
 • Саган Г. Візити представників Сербської Православної Церкви в Україну у 50-80-ті роки ХХ століття.
 • Бойко Б. Особливості освіти та виховання протестантів Волинської губернії в першій половині ХІХ ст.
 • ШугаєваЛ. Замість рецензії (Харизматичне вчення Леонтія і Українська Православна Церква Московського Патріархату).
 • Буравський О. Проблема діяльності Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) в історіографії ХІХ – ХХ ст.

6. ІСТОРІЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

 • Литвинов В., Множинська Р. “Гендерні” погляди Станіслава Оріховського (українського мислителя 1-ї половини ХVІ-го ст.).
 • КлимовВ. До питання про філософсько-богословську інтерпретацію інституту чернецтва, практики подвижництва та аскетизму у творах вітчизняних ченців-мислителів.
 • ЧорноморецьЮ. Зарубіжні дослідження антропології Максима Сповідника.
 • ЯмчукП. Оповідання Петра Могили «про дивного старця Григорія Межигірського»: репрезентація домінант релігійної філософії українського середньовіччя та бароко.

7. НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧУ РЕЛІГІЄЗНАВСТВА

 • ЯкубовичМ. Аль-Фарабі та його «Книга релігії». Переклад з арабської, передмова та коментарі.

SUMMARY

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.