Розділ перший. СТАН І ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

 • ПОПОВ Г. (Київ). Особливості розвитку державно-церковних відносин та релігійно-церковного комплексу в сучасній Україні. 
 • БАБІЙ М. (Київ). Державно-конфесійні відносини в Україні: проблемні питання практичної реалізації.
 • ВИГОВСЬКИЙ Л. (Хмельницький). Розширення функціональності релігії і Церкви в умовах розвитку демократизаційних процесів в Україні.
 • ВАСІН М. (Київ). Підходи до реформування законодавства України у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій.
 • ЗДІОРУК С. (Київ). Державно-церковні відносини як чинник зміцнення національної ідентичності: досвід постсоціалістичних держав для України.
 • ШУБА О., БАЗАР-НАЛИСНИК О. (Київ), ОНОПЧЕНКО В. (Острог). Армія і Церква в Україні: проблеми та перспективи гармонізації відносин.
 • ЯТЧЕНКО Є. (Київ). Особливий статус релігійної організації як суб’єкта цивільних правовідносин та власника майна.
 • ПРОДИВУС С. (Київ). Питання релігії і Церкви в передвиборчих програмах політичних блоків і партій.
 • ВЕРГЕЛЕС К. (Вінниця). Особливості сучасної релігійної ситуації на Вінничині.

Розділ другий. ПРОБЛЕМИ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

 • ФИЛИПОВИЧ Л. (Київ). Традиційні Церкви України в системі міжнародного міжрелігійного діалогу.
 • ГОРКУША О. (Київ). Проблеми функціональності релігії в сучасній Україні.
 • ГРІНЕР О. (Київ ). Становлення Церкви як інституту громадянського суспільства: управлінський аспект.
 • МАНЖАЛІЙ X. (Київ). Нові форми інституалізації християнства в сучасній Україні.
 • ГАВРІЛОВА Н. (Київ). Нові форми соціальної діяльності релігійних організацій.
 • СВИСТУНОВ С. (Київ). Сучасні зміни позаконфесійного поля комунікацій.
 • КИСЕЛЬОВ О. (Київ). Тенденції розвитку екуменічних відносин в Україні.
 • АРІСТОВА А. (Київ). Реальні та уявні загрози етцорелігійного тероризму.
 • МАРЧИШАК А. (Чернівці). Православна духовна освіта в Україні: стан та перспективи.

Розділ третій. РЕЛІГІЯ І ЦЕРКВА В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ

 • БОДАК В. (Дрогобич). Традиційні і нетрадиційні релігійні спільноти України в сучасному її культурному просторі.
 • ПАВЛЕНКО П. (Київ). Релігійний чинник в духовному відродженні України: християнський контекст.
 • ГАВРИЛЮК Т. (Київ). Роль ідеї Бога у відродженні духовності України.
 • ХІМІЧ Я. (Київ). Суспільно значуща, культурно-мистецька та історична роль фондових зібрань церков і релігійних організацій України.
 • НЕДЗЕЛЬСЬКИЙ К. (Херсон). Роль релігії і Церкви у формуванні української національної еліти.
 • ЧЕРЕНКОВ М. (Київ ). Антиномії релігійного і національного в соціально- богословській позиції українського євангельського протестантизму.
 • ФЕДЮЧЕК І. (Київ). Сучасне осмислення феномену секуляризації.

Розділ четвертий. ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ

 • ЯРОЦЬКИЙ П. (Київ). Християнське конфесійне різноманіття України: стан і тенденції розвитку
 • НЕДЗЕЛЬСЬКА Ю. (Київ). Характерні ознаки життя православних мирян в контексті українських реалій
 • СОКОЛОВА О. (Слов’янськ). Ісихазм як джерело толеризації відносин «православна церква — суспільство» та «православна церква — держава»
 • ЮРАШ А. (Львів). Від ідеї Автокефалії — до ідеї Єдиної Помісної Церкви
 • ДОКАШ В. (Чернівці). Актуальні проблеми соціального служіння проте­стантських деномінацій в умовах формування громадянського суспільства
 • ТИТАРЕНКО В. (Київ). Особливості неохристиянського дискурсу в українських реаліях
 • АВДЄЄВА С. (Київ). Радикалізм в ісламі: причини виникнення і релігійно-політична реальність
 • КРИЖЕШЕВСЬКА Л. (Біла Церква). Неоязичництво як засібг утвердження українства
 • БЕДНАРЧИК Т. (Вінниця). Актуальні проблеми сьогодення рідновірів діаспори
 • ЧУМАЧЕНКО А. (Київ). Історичні витоки, релігійна практика та асиміляція конфесії Свідомості Крішни в українському контексті
 • РИБАК О. ( Київ). Основні напрями хасидизму та особливості їх розвитку
 • КОЛОДНИЙ А. (Київ). Толерантність відносин як риса української поліконфесійності
До уваги читачів: ця версія журналу була відсканована і розпізнана з ВИДРУКОВАНОГО ЕКЗЕМПЛЯРУ. Відповідно, в розпізнаваній версії, можуть бути неточності, через проблеми програмного забезпечення. Через це редакція викладає 2 варіанти журналу. 1) тільки відскановий журнал. 2) відсканований та розпізнаний

Переглянути Відскановий Журнал.

Переглянути Відскановий-Розпізнаний Журнал.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.