Тематичний випуск «Мораль. Релігія. Освіта»
І РОЗДІЛ. МІЖНАРОДНІ, ЄВРОПЕЙСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКІ ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ПРО СТАТУС СВІТСЬКОЇ І РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ.
А. Міжнародні та Європейські документи

 • Загальна декларація прав людини.
 • Міжнародний пакт «Про громадянські і політичні права». 
 • Міжнародний пакт «Про економічні, соціальні і культурні права».
 • Декларація «Про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі релігії чи переконань».
 • Декларація «Про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин».
 • Пропозиції державам-членам ООН семінару, проведеного в грудні 1984 року центром з прав людини ООН.
 • Підсумковий документ Віденської зустрічі представників держав-учасників Наради з безпеки і співробітництва в Європі.
 • Парламентська асамблея ради Європи (сорок четверта чергова сесія) Рекомендація 1202 (1993).
 • Рекомендація 1396 (1999) “Релігія та демократія”. Прийнято Парламентською Асамблеєю Ради Європи 27 січня 1999 р.

Б. Українські правові документи

 • Конституція України (витяг).
 • Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації».
 • Закон України «Про охорону дитинства» (витяг).
 • Закон України «Про освіту» (витяг).
 • Закон України «Про загальну середню освіту»(витяг).
 • Закон України «Про позашкільну освіту» (витяг).

ІІ РОЗДІЛ. БАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИКАМИ, ОСВІТЯНАМИ ТА НАУКОВЦЯМИ

 • Галковська Т. Думки Міністра освіти України й педагогів про викладання етики.
 • Косарєва Н. Формування духовності особистості на засадах цінностей українського народу.
 • Здіорук С. Проблеми і перспективи взаємодії світської і релігійної систем освіти в Україні.
 • Саган О. Запровадження “Християнської етики” як актуальна проблема релігійного життя України.
 • Решетніков Ю. Релігійний компонент у навчальному процесі: проблемні питання.
 • Бабій М. Релігійно-етичні студії в світській школі у контексті свободи совісті.
 • Колодний А. Свобода совісті в освіті світської України.
 • Єрьоменко А., Щириця Т. Етика в секуляризованій культурі.
 • Малахов В. Міркування щодо концепції факультативного курсу “Основи християнської етики”.
 • Кисельов О. Про релігійний предмет “Етика віри” у державних школах та консолідацію християнських церков в Україні.
 • Кралюк П. Викладання християнської етики як проблема українського суспільства.
 • Юраш А. Розвиток інституцій з наукового вивчення релігії в структурі класичного університету.
 • Ганулич П. Міжконфесійні труднощі у впровадженні християнської етики в шкільну освіту.
 • Филипович Л. Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна в Україні.
 • Бистрицька Е.Використання джерелознавчих документів і матеріалів у процесі викладання «Релігієзнавства» у вищій школі.
 • Хазир-Огли Т. Релігійна освіта в середній школі: політичне рішення та шляхи реалізації.
 • Ширак Жак. Світськість як основоположний принцип республіки.
 • Протилежність думок Форуму атеїстів України і представників української православної інтелігенції:
  • А. Звернення форуму атеїстів до Президента України та міністра освіти щодо введення курсу “Христинська етика” в державні школи.
  • Б. Звернення представників православної інтелігенції до українського народу на захист ідеї введення шкільного курсу „Етика віри”.

ІІІ РОЗДІЛ. ДЕРЖАВНА ШКОЛА МАЄ БУТИ СВІТСЬКОЮ.

 • Бабій М., Колодний А., Яроцький П. Про дотримання принципу відокремлення школи від церкви.
 • Сухомлинська О. “Етика віри”: чи не загроза демократії?
 • Яроцький П. Релігія і мораль: криза традиційних поглядів.
 • Гудзик К. Міркування про церковну освіту.
 • Щьоткіна К. Що то є “Етика віри”?
 • Гриневич В. Насильно у віру не навернеш (рос.).
 • Мартинюк Е., Никитченко О. Мораль і “християнська етика” у школі.
 • Герасимчук Л. Етичні експерименти з дітьми.
 • Рябоконь Л. Дорослі вимоги до дитячої моралі.
 • Поліщук М. Етика віри (рос.).
 • Міл Дж. Про християнську етику.
 • Кислий А. Конвергенція світської та релігійної духовної освітніх систем і стан суспільної моралі.

ІV РОЗДІЛ. МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ПОТРЕБУЄ ХРИСТИЯНСЬКУ ЕТИКУ

 • Ісиченко Ігор, архієпископ. Чи навчать вірити в школі?
 • Армор А. Біблія і виховання характеру в школах та університетах (рос.).
 • Гузар Любомир, кардинал. За християнську етику в українській культурі. Відповідь Кларі Ґудзик.
 • Крижановский Р., Павлюк П. Розвиток духовно-світської освіти: проблеми і перспективи (рос.).
 • Томпсон Р. Хто побудує краще “завтра”? (рос.).
 • Васьків А. “Християнська етика” і “Етика” в школі: pro i contra.
 • Гузенко Л. Велика переміна: що робити і з чого почати? (рос.).
 • Докаш В., Позняк Я. Світська та теологічна освіта: взаємодія чи конфронтація?
 • Колонова А. Не боятися знань.
 • Сверстюк Є. Про християнську етику в школі.
 • Кириленко С., Команєва О. Проблемні аспекти створення навчального курсу “Етика віри”.
 • Веселаго Н., Мартьянов П. Проблеми викладання курсу християнської етики в освітніх закладах Одеського регіону.
 • Филипович Л., Гаврілова Н. Розвиток православної освіти в сучасній Україні.
 • Шнурова О. Релігієзнавча освіта як фактор формування особистості.

V РОЗДІЛ. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ І МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ЦИКЛУ.

 • Мета і засади шкільного курсу “Етика”.
 • Бех І., Ганнусенко Н., Чорна К. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів загально-освітньої школи.
 • Закович М. Релігійна освіта у соціальних концепціях християнських церков України.
 • Кулагіна Г. Етика віри: етимологія концепту (на прикладі Старого і Нового Завітів).
 • Ятищук А., Ятищук О. Виховання духовності у дітей молодшого шкільного віку.
 • Саннікова Т. Досвід викладання християнської етики в світській школі.
 • Климишин І. Потреба в шкільному міні-курсі “Думки вчених про першооснови буття”.
 • Недавня О. Релігійно-церковна проблематика у світських предметах середньої школи за новою програмою.
 • Жалко-Титаренко В., Лісовський А., Рудий Б. Необхідність внесення креаціоністичних ідей до підручників.
 • Концепція змісту навчальних курсів духовно-етичного спрямування. Проект.
 • Концепція курсу «Основи християнської етики». Проект.

Висновки–міркування по слідах міжнародної науково-практичної конференції «Релігійний компонент в світській освіті і вихованні» (професор А.Колодний – голова Оргкомітету конференції).

Переглянути Журнал

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

УР №84 [2017]
0

Розділ перший. РЕЛІГІЯ В ЇЇ ФІНКЦІОНАЛЬНОСТІ І СТРУКТУРІ ЗАКОВИЧ М.М. (Київ). Богословське розуміння співвідношеннярелігії і науки як співвідношення відмінних ...
Read More
УР №83 [2017]
0

Розділ перший. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ІВАНА ОГІЄНКА. 1.1. Анатолій Колодний та Людмила Филипович (Київ). Українська Церква в баченні Івана ...
Read More
УР №81-82 [2017]
0

Берестейський Собор 1596 року в історичній долі українства Дякуємо Богові за дар єдності Церкви  Вітання УГКЦ з нагоди ...
Read More

Дякуємо!

Тепер редактори знають.