“Міжцерковні відносини в Православ’ї України як експлікація українсько-російських етнополітичних колізій”. Українське Релігієзнавство, no. 65 (March 22, 2013): 210–225. Accessed June 18, 2024. https://uars.info/index.php/uars/article/view/228.