“Рецензія на «Записки Наукового товариства ім. Шевченка в Америці» (Нова серія. Том 1. Головний редактор серії Григорій Грабович; редактор тому Олесь Федорук. Нью-Йорк, 2017, 256 с. )”. Українське Релігієзнавство, no. 94 (July 16, 2021): 145–153. Accessed December 11, 2023. https://uars.info/index.php/uars/article/view/2249.